Икономически университет – Варна

Безплатно членство в Асоциацията за одит и контрол на информационните системи - ISACA за студенти

На 26 април 2024 г. от 11:00 ч. в Зала 1 ще се проведе онлайн среща на студенти с представители на ISACA. На нея ще бъдат представени възможностите за безплатно членство в Асоциацията за одит и контрол на информационните системи, както и допълнителните възможности, които ще бъдат обяснени по време на срещата. На нея ще присъстват Росина Чолеева, председател на УС на ISACA Sofia Chapter и Густаво Фрега, Senior Academic Business Development Manager в ISACA Europe, които ще разкажат за предимствата от членство, менторство и безплатни обучения в областта на информационната сигурност, одит на информационните технологии и други релевантни сертификати.

Линк за срещата: https://us06web.zoom.us/j/85012984852?pwd=k6xNop2PG0G8oSxh5tRt1S1T3xM1QC.1

Meeting ID: 850 1298 4852
Passcode: 886857

23 апр 2024Подобни