Икономически университет – Варна

Безплатни обучителни курсове за преподаватели и служители на ИУ – Варна

С цел повишаване нивото на езиковите и дигиталните компетенции на служителите и преподавателите в ИУ – Варна Комисията по академичен обмен на свое заседание от 02.02.2021 г. взе решение за организиране на безплатни обучителни курсове по “Английски език за начинаещи”, “Английски език за средно напреднали” и “Офис пакет за напреднали”. Желаещите да се запишат трябва да изпратят имейл с данни за имената, катедрата/звеното и длъжността си.

Адресите, на които се изпраща информацията, са:

  • за записване в курс по “Английски език за начинаещи” и курс по “Английски език за средно напреднали”: katedra_su@ue-varna.bg
  • за записване в курс “Офис пакет за напреднали”: dgmihaylov@ue-varna.bg

Заявки за записване в един от трите курса се приемат в срок до 16.30 ч. на 19.02.2021 г.

Курсът “Офис пакет за напреднали” стартира онлайн от 01.03.2021 г., а курсовете по “Английски език за начинаещи” и “Английски език за средно напреднали” започват присъствено на 01.04.2021 г.

Всички курсове ще се провеждат след 16.30 ч.

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+"

03 фев 2021Подобни