Икономически университет – Варна

AIESEC организира проект "Бизнесът в действие"

AIESEC организира събитие "Бизнесът в действие"

Ако желаеш да се срещнеш с представителиот бизнес сектора, ако искаш да предизвикаш себе си и да се запознаеш с други амбицирани хора като теб Стани участник в "Бизнесът в действие"!

"Бизнесът в действие" едвудневно събитие, което ще се проведе на 24 и 25 април 2010 г. в Икономически университет – Варна, като се очаква да събере над 150 студента. Събитието еорганизирано от локалния офис на AIESEC Варна като съпътстващо събитието послучай 90-годишнината на Икономически университет – Варна.

Проектът "Бизнесът в действие" дава възможност на студентите да приложат наученото в университета на практика,като решават предоставени от компаниите-партньори реални бизнес казуси с икономическа насоченост. В програмата на събитието са включени обучения, коитода надградят теоретичната подготовка на участниците и да ги подготвят по-добре за работата над казусите.

Компаниите-партньори на събитието, които ще предоствят казуси, са:

  • БенчМарк Финанс - казус в областта на финанси и продажби
  • Интерсервиз Узунови - казус в областта на маркетинг
  • Е.ОН България - казус в областта на клиентското ориентиране
  • Елдоминвест - областта на маркетинг и логистика
  • US Tax World - казус за разработване на стратегия за навлизане нанови пазари
  • ПАН Варна - казус в областта на човешки ресурси и маркетинг

Като водещи компании в свояспецифичен сектор, те ще предоставят реални и предизвикателни бизнес казуси,които ще дадат възможност на участниците да приложат своите умения за работа векип и да достигнат до общо решение, завършващо с презентация.

Всеки от участниците ще получисертификат за участието си в събитието.

Кандидатстването за събитието става чрез попълване на въпросник, който може да бъде намерен тук,както и на сайта на локалния офис на AIESEC Варна - www.aiesec-varna.org. За допълнителни въпроси може да се свържете с нас на varna.bg@aiesec.net или като нипосетите в офиса ни в кабинет 123е.

Крайният срок за изпращане на въпросника е 21 април 2010 г.!

Приеми предизвикателството! Стани част от "Бизнесът в действие"!

AIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 110 страни и над 1700 университета в целия свят. Тя представлява платформа от възможности, коитопомагат на младите хора да открият и развият своя потенциал. За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара годишно повече от 470 конференции, предоставя над 8000 професионални стажа и 7700 лидерски позиции за своите членове всяка година.

15 апр 2010Подобни