Икономически университет – Варна

8 декември - Празник на студентите

Скъпи студенти,

От името на академичното ръководство на Икономически университет – Варна и от свое име Ви поздравявам по случай студентския празник 8 декември!

Този ден е сред най-заслужилите да си припомним началото на студентския химн: „Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus.“. Веселете се, докато сте млади, и помнете, че времето е необратимо. Затова не го оставяйте на вятъра! Раздавайте го на семействата си, споделяйте го с приятелите и любимите, но оставете достатъчно и за себе си – за да мечтаете дръзко, да откривате непознати светове, да градите мостове и да гледате към високото. Разпъвайте платна за близки и далечни плавания, не се уповавайте на котвите, а на верния компас и „където и да отидете, идете с цялото си сърце“!

Вие, скъпи млади хора, сте избрани не само да растете и да се учите в интересно време, но и да проправяте нови пътища, по които никой преди вас не е минавал. Това време ви отреди да сте още по-знаещи и можещи, още по-предприемчиви, още по-вярващи в доброто, което ни е нужно днес, за да успеем утре.

Бъдете здрави и празнувайте младостта си!

проф. д-р Евгени Станимиров
ректор на Икономически университет – Варна

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна
О Б Я В Я В А
със Заповед № РД 14-176 / 03.12.2021 г.
8 декември 2021 г. за неучебен ден

06 дек 2021Подобни