Икономически университет - Варна

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации

Вторник, кабинет 111: 15:15-17:00

Дати за неположени изпити

17 мар 2020, кабинет 111: 15:15-17:00

07 апр 2020, кабинет 111: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Европеистика Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 H-103 У Европеистика 1, 2, 3, 5, 15, 16, 21, 22, 32
Вторник
13:30 15:00 128 Л Европеистика 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Сряда
11:15 13:00 H-103 У Европеистика 8, 9, 10, 11, 17, 26, 28, 29, 30, 35
Вид Година Публикация
Статия 2019
Варненска и Великопреславска епархия: История и настояще : Интервю, статии, доклади, патриаршески послания : [Сборник], Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2019, с. 53 - 60.
Статия 2019
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 4, с. 52 - 65.
Учебник 2019
София : ИК РИВА, 2019, 284 с. ISBN 978-619-225-106-2.
Учебник 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 227 с. ISBN 978-954-449-997-6.
Статия 2018
Изветия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018], Т. 7, 2018, № 3, с. 5 - 14.
Учебник 2018
София : ИК „РИВА“ АД, 2018, 162 с.
Статия 2018
Годишник на Исторически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, XXXIII , 2018, 1, с. 621 - 633. Изд. 2018, за 2017.
Статия 2018
Изследвания и материали за Видин и региона : [Сборник] : Т. 3, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 3, 2018, с. 109 – 119. ISBN 978-954-07-3647-1.
Учебник 2018
Варна : Онгъл, 2018, 210 с.
Монография 2018
София : ИК БАРАКА, 3, 2018, 607 с.
Преглед на всички публикации