Икономически университет – Варна

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в SCOPUS, RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации на място

Вторник, кабинет 111: 11:30-12:30

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/zux-dsni-npn, 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 111: 11:30-12:30

23 апр 2024, кабинет 111: 11:30-12:30

Академични изследвания
Академични изследвания
Академични изследвания
Вид Година Публикация
Статия 2024
ISTORIYA-HISTORY, Sofia: Az-buki, 2024, 2, pp. 209-210., ISSN(печатно) 0861-3710, ISSN(онлайн) 1314-8524 / DOI 10.53656/his2024-2-9-sci / Web of Science
Статия 2023
История [Istoriya-History] : Научно-методическо списание , София : Аз-буки, 31, 2023, 3, 316–317., ISSN(печатно) 0861-3710, ISSN(онлайн) 1314-8524 / DOI 10.53656/his2023-3-9-fak / Web of Science / Линк
Статия 2023
Регионалните изследвания. Извори, методи, перспективи, Ямбол: Издателска къща „Тендрил“ ООД, 2023, 2, с. 9–24., ISBN(печатно) 978-619-92218-2-2, ISBN(онлайн) 978-619-92218-3-9
Статия 2023
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, Варна: ЦСИИ, 2023, 8, с. 22–34., ISSN(печатно) 2534-9244 , ISBN(онлайн) 2603-3526 / DOI 10.53656/his2023-3-9-fak / Scopus
Статия 2023
Будителският XIX век на българите. Сборник с научни статии, посветен на 200 годишния юбилей от рождението на Добри Чинтулов, Сливен: Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, 2023, 1, с. 7–13.
Статия 2023
Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Борис Д. Борисов, В. Търново : Фабер, 2023, 443-454. - Кор. опис.: Проф. д-р Борис Борисов - ученици и приятели 2., ISBN(печатно) 978-619-00-1626-7
Статия 2023
Economic Alternatives, София: УНСС, 2023, 4, с. 670–686., ISSN(печатно) 1312-7462, ISSN(онлайн) 2367-9409 / DOI 10.37075/EA.2023.4.02 / Scopus
Статия 2023
Епохи, В. Търново: Издателство на ВТУ, 31, 2023, 1, 196-199., ISSN(печатно) 1310-2141, ISSN(онлайн) 2534-8418 / DOI 10.54664/BINY7080 / Web of Science / Линк
Статия 2023
Bulgarian Historical Review - Revue Bulgare d'Histoire, Sofia: BAS, 2023, 3-4, pp. 222-227., ISSN(онлайн) 0204-8906 / Web of Science
Статия 2022
Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, Sofia : Publ. House of BAS. Prof. M. Drinov, 9, 2022, 1, 31-44., ISSN(печатно) 2367-6248, ISSN(онлайн) 2603-4832 / Линк
Преглед на всички публикации