Икономически университет - Варна

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

http://csii.bg/portfolio-single-russev.html

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (http://csii.bg/index.html), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации

Сряда, кабинет 111: 15:15-17:00

Дати за неположени изпити

20 ное 2019, кабинет 111: 15:15-17:00

04 дек 2019, кабинет 111: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
История на икономиката Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
История на икономиката Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-103 У История на икономиката 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 22, 27, 28, 31, 35
11:15 13:00 302 У История на икономиката 12, 36, 37, 38, 39, 41
Вторник
15:15 17:00 128 Л История на икономиката 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41
Сряда
13:30 15:00 222 У История на икономиката 14, 15, 29, 30, 32, 33, 34
Вид Година Публикация
Учебник 2019
София : ИК РИВА, 2019, 284 с. ISBN 978-619-225-106-2.
Учебник 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 227 с. ISBN 978-954-449-997-6.
Статия 2018
Годишник на Исторически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, XXXIII , 2018, 1, с. 621 - 633. Изд. 2018, за 2017.
Статия 2018
Изследвания и материали за Видин и региона : [Сборник] : Т. 3, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 3, 2018, с. 109 – 119. ISBN 978-954-07-3647-1.
Учебник 2018
София : ИК „РИВА“ АД, 2018, 162 с.
Статия 2018
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 3. Институциите и българското стопанско развитие през вековете, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания , 3, 2018, с. 9 - 22.
Учебник 2018
Варна : Онгъл, 2018, 210 с.
Монография 2018
София : ИК БАРАКА, 3, 2018, 607 с.
Статия 2018
Изветия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018], Т. 7, 2018, № 3, с. 5 - 14.
Статия 2017
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания: Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие, Варна: Икономически университет - Варна, II, 2017, с. 35 – 54.
Преглед на всички публикации