Икономически университет – Варна

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в SCOPUS, RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации

Вторник, кабинет 111: 15:15-17:00

Дати за неположени изпити

09 ное 2021, кабинет 111: 15:30-16:30

14 дек 2021, кабинет 111: 15:30-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, СО (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 221 У Европеистика 30, 31, 32, 33, 34
15:15 17:00 221 У Европеистика 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Вторник
13:30 15:00 128 Л Европеистика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Сряда
09:15 11:00 310 У Европеистика 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29
11:15 13:00 434 У Европеистика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Четвъртък
11:15 13:00 316 Л Спецсеминар 1 32, 33, 34
Вид Година Публикация
Монография 2021
София : ИК БАРАКА, 2, 2021, 739. ISBN 978-954-92871-8-9.
Статия 2021
Bulgarian Historical Review = Revue Bulgare d’Histoire, Sofia : Institute for Historical Research at the BAS, 2021, 1-2, 256-258.
Монография 2021
Варна : ОНГЪЛ, 2021, 500. ISBN 978-619-7373-86-8.
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, Год. 29, 2021, 2, 213-216.
Статия 2021
История : Научно-методическо списание, София: Аз Буки, 29, 2021, 4, 424-433.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 90, 2020, 5-60.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 262 с. ISBN 978-954-21-1026-2.
Статия 2020
Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви. Сборник с материали от международна научна конференция, посв. на 200-год. от рождението на Евлоги Георгиев, проведена на 4 окт. 2019 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, 39-47. ISBN 978-954-07-5038-5.
Статия 2020
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 5. Пазари, общество, власт, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 5, 2020, 68-91.
Статия 2020
От Залмоксис до Кетцалкоатл : Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов, В. Търново : ИТИ, 2020, 731-736. Сер. (Leviathan. Studiorum socii et potestatis scripta).
Преглед на всички публикации