Икономически университет – Варна

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации

Сряда, кабинет 111: 13:00-15:00

Сряда, кабинет https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

31 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 13:30-15:00

21 апр 2021, кабинет 111; https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 13:30-15:00

19 май 2021, кабинет https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 13:30-15:00

Европеистика
Академични изследвания
Вид Година Публикация
Монография 2020
София : ИК БАРАКА, 1, 2020, 732 с. ISBN 978-954-92871-7-2.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 262 с. ISBN 978-954-21-1026-2.
Статия 2020
История : Научно-методическо списание, София : Аз буки, 28, 2020, 1, 8 - 22.
Учебник 2019
София : ИК РИВА, 2019, 284 с. ISBN 978-619-225-106-2.
Статия 2019
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 4, с. 52 - 65.
Статия 2019
Варненска и Великопреславска епархия: История и настояще : Интервю, статии, доклади, патриаршески послания : [Сборник], Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2019, с. 53 - 60.
Статия 2019
История и култура на България и българите (IX - XIX в.) : Исторически изследвания и археологически приноси в памет на проф. д-р Валентин Плетньов / Гл. ред. Иван Динев Русев, Варна : Онгъл, 2019, 289 - 310. - (Acta Musei Varnaensis ; XIII - 2).
Учебник 2018
Варна : Онгъл, 2018, 210 с.
Статия 2018
Годишник на Исторически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, XXXIII , 2018, 1, с. 621 - 633. Изд. 2018, за 2017.
Монография 2018
София : ИК БАРАКА, 3, 2018, 607 с.
Преглед на всички публикации