Икономически университет – Варна

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации

Сряда, кабинет 111: 16:00-18:00

Сряда, кабинет https://meet.google.com/psv-nbqu-trg: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

25 ное 2020, кабинет https://meet.google.com/psv-nbqu-trg: 16:00-16:45

02 дек 2020, кабинет https://meet.google.com/psv-nbqu-trg: 16:00-16:45

Вид Година Публикация
Статия 2020
История : Научно-методическо списание, София : Аз буки, 28, 2020, 1, 8 - 22.
Монография 2020
София : ИК БАРАКА, 1, 2020, 732 с. ISBN 978-954-92871-7-2.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 262 с. ISBN 978-954-21-1026-2.
Учебник 2019
София : ИК РИВА, 2019, 284 с. ISBN 978-619-225-106-2.
Статия 2019
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 4, с. 52 - 65.
Статия 2019
Варненска и Великопреславска епархия: История и настояще : Интервю, статии, доклади, патриаршески послания : [Сборник], Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2019, с. 53 - 60.
Статия 2019
История и култура на България и българите (IX - XIX в.) : Исторически изследвания и археологически приноси в памет на проф. д-р Валентин Плетньов / Гл. ред. Иван Динев Русев, Варна : Онгъл, 2019, 289 - 310. - (Acta Musei Varnaensis ; XIII - 2).
Статия 2018
Изследвания и материали за Видин и региона : [Сборник] : Т. 3, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 3, 2018, с. 109 – 119. ISBN 978-954-07-3647-1.
Учебник 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 227 с. ISBN 978-954-449-997-6.
Монография 2018
София : ИК БАРАКА, 3, 2018, 607 с.
Преглед на всички публикации