Икономически университет - Варна

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации

Сряда, кабинет 111: 16:00-18:00

Вид Година Публикация
Учебник 2019
София : ИК РИВА, 2019, 284 с. ISBN 978-619-225-106-2.
Статия 2019
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 4, с. 52 - 65.
Статия 2019
Варненска и Великопреславска епархия: История и настояще : Интервю, статии, доклади, патриаршески послания : [Сборник], Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2019, с. 53 - 60.
Учебник 2018
Варна : Онгъл, 2018, 210 с.
Статия 2018
Изветия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018], Т. 7, 2018, № 3, с. 5 - 14.
Статия 2018
Изследвания и материали за Видин и региона : [Сборник] : Т. 3, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 3, 2018, с. 109 – 119. ISBN 978-954-07-3647-1.
Учебник 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 227 с. ISBN 978-954-449-997-6.
Монография 2018
София : ИК БАРАКА, 3, 2018, 607 с.
Учебник 2018
София : ИК „РИВА“ АД, 2018, 162 с.
Статия 2018
Годишник на Исторически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, XXXIII , 2018, 1, с. 621 - 633. Изд. 2018, за 2017.
Преглед на всички публикации