Икономически университет – Варна

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в SCOPUS, RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

09 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 15:30-16:30

14 дек 2021, кабинет https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 15:30-16:30

Спецсеминар
Европеистика
Вид Година Публикация
Статия 2021
The Routledge Handbook of the Crimean War, London : Routledge, 2021, 303-309.
Монография 2021
Варна : ОНГЪЛ, 2021, 500. ISBN 978-619-7373-86-8.
Статия 2021
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, 4, 1-11.
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, Год. 29, 2021, 2, 213-216.
Статия 2021
The Routledge Handbook of the Crimean War, London : Routledge, 2021, 310-319.
Статия 2021
История : Научно-методическо списание, София: Аз Буки, 29, 2021, 4, 424-433.
Статия 2021
История : Научно-методическо списание, София : Аз Буки, Год. 29, 2021, 2, 208-209.
Статия 2021
Bulgarian Historical Review = Revue Bulgare d’Histoire, Sofia : Institute for Historical Research at the BAS, 2021, 1-2, 256-258.
Монография 2021
София : ИК БАРАКА, 2, 2021, 739. ISBN 978-954-92871-8-9.
Монография 2021
София : Захарий Стоянов, 2021, 160. ISBN 978-954-09-1588-3.
Преглед на всички публикации