Икономически университет – Варна

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в SCOPUS, RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации на място

Вторник, кабинет 111: 11:15-13:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2023, кабинет 111: 10:30-11:15

19 апр 2023, кабинет 111: 10:30-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Административна култура и етика Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 H-101 Л Административна култура и етика 4
Сряда
15:15 17:00 2-129 У Спецсеминар 1 1
15:15 17:00 2-129 У Спецсеминар 2 2, 3
Четвъртък
09:15 11:00 2-221 Л Спецсеминар 1 1, 2, 3
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Спецсеминар 4 37 2-315 22.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Спецсеминар 4 39 2-315 22.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Спецсеминар 4 38 1-301 23.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Спецсеминар 4 40 1-301 23.05.2023 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, Sofia : Publ. House of BAS. Prof. M. Drinov, 9, 2022, 1, 31-44., ISSN(печатно) 2367-6248, ISSN(онлайн) 2603-4832 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 138., ISBN(печатно) 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Hiperboreea, Bucharest : Balkan History Association, 9, 2022, 2, 203-221., ISBN(печатно) 2688-8211, ISBN(онлайн) 2284-5666 / DOI 10.5325/hiperboreea.9.2.0203 / Scopus / Web of Science
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135, 2022, 5, 87-88., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Монография 2022
София : ИДЕС, 2022, 216., ISBN(печатно) 978-954-91469-5-0
Статия 2022
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания = Proceedings of the Centre for Economic History Research : Т. 7. Дилеми на развитието, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2022, 7, 64–78., ISSN(печатно) 2534-9244, ISSN(онлайн) 2603-3526 / Scopus / Линк
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135, 2022, 5, 40-47., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Статия 2022
История, София : Аз Буки, Год. 30, 2022, 2, 222-223., ISBN(печатно) 0861-3710 , ISBN(онлайн) 1314-8524 / DOI 10.53656/his2022-2-9-con / Web of Science
Монография 2021
София : Захарий Стоянов, 2021, 160. ., ISBN(печатно) 978-954-09-1588-3
Статия 2021
История : Научно-методическо списание, София : Аз Буки, Год. 29, 2021, 2, 208-209., ISSN(печатно) 0861-3710, ISSN(онлайн) 1314-8524 / Web of Science
Преглед на всички публикации