Икономически университет – Варна

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

проф. д.ист.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации

Сряда, кабинет 111: 13:00-15:00

Сряда, кабинет https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

31 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 13:30-15:00

21 апр 2021, кабинет 111; https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 13:30-15:00

19 май 2021, кабинет https://meet.google.com/zux-dsni-npn: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Европеистика Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, СО (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, СА (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 305 У Европеистика 6, 7, 8, 35, 36
15:15 17:00 434 У Европеистика 1, 2, 3, 4, 9
Вторник
08:15 10:00 127В Л Академични изследвания 2 1, 2
16:15 18:00 Е–Н209 Л Европеистика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Сряда
15:15 17:00 306 У Европеистика 37, 38, 39, 40
17:15 19:00 H-206 У Европеистика 5, 10, 18, 19, 28, 29, 30
Четвъртък
13:30 15:00 H-207 У Европеистика 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
15:15 17:00 H-207 У Европеистика 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Вид Година Публикация
Статия 2020
История : Научно-методическо списание, София : Аз буки, 28, 2020, 1, 8 - 22.
Монография 2020
София : ИК БАРАКА, 1, 2020, 732 с. ISBN 978-954-92871-7-2.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 262 с. ISBN 978-954-21-1026-2.
Учебник 2019
София : ИК РИВА, 2019, 284 с. ISBN 978-619-225-106-2.
Статия 2019
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 4, с. 52 - 65.
Статия 2019
Варненска и Великопреславска епархия: История и настояще : Интервю, статии, доклади, патриаршески послания : [Сборник], Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2019, с. 53 - 60.
Статия 2019
История и култура на България и българите (IX - XIX в.) : Исторически изследвания и археологически приноси в памет на проф. д-р Валентин Плетньов / Гл. ред. Иван Динев Русев, Варна : Онгъл, 2019, 289 - 310. - (Acta Musei Varnaensis ; XIII - 2).
Учебник 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 227 с. ISBN 978-954-449-997-6.
Монография 2018
София : ИК БАРАКА, 3, 2018, 607 с.
Учебник 2018
София : ИК „РИВА“ АД, 2018, 162 с.
Преглед на всички публикации