Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петя Ангелова

гл. ас. д-р Петя Ангелова

гл. ас. д-р Петя Ангелова

521

0882 164 630

p_angelova@ue-varna.bg

Автобиография

Мениджмънт
Управление на човешките ресурси
Комуникации и връзки с обществеността
Мениджмънт на знанието
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Публична администрация Комуникации и връзки с обществеността 4 3 1-58 09.05.2024 11:00 - 12:00
Съдебна администрация Мениджмънт на знанието 3 3 1-55 05.06.2024 08:00 - 09:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 58-68., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 139-146. / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.139 / Линк
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 99-110., ISSN(онлайн) ISSN 2738-8719 / Линк
Доклад 2022
Електронно обучение във висшите училища : Сборник с доклади от Девета национална конференция, 01- 02 септември 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2022, 63-70., ISBN(онлайн) 978-954-21-1126-9 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of, Варна : Наука и Икономика, 2022, 177-183., ISSN(печатно) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2019
The 13th International Conference on Business Excellence Sustainable Business Models and Innovation in the Knowledge Economy, 21 - 22 March 2019, Bucharest, Romania : Proceedings, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 13, 2019, 1, 457-467., ISSN(печатно) 2558-9652, ISSN(онлайн) 2558-9652 / DOI 10.2478/picbe-2019-0040 / Web of Science
Доклад 2017
Новите реалности в управлението: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 178 - 189.
Статия 2009
сп. Известия, ИУ-Варна, 2009, 1, 74-83.
Доклад 2009
Научна конференция на младите научни работници - 2009, ИУ-Варна: Наука и икономика, 2009, 93-101.
Статия 2007
Здравна икономика и мениджмънт = Health Economics Management, Варна : СТЕНО, Год. 7, 2007, 1 (23), 19-28., ISSN(печатно) 1311-9729
Преглед на всички публикации