Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петя Ангелова

гл. ас. д-р Петя Ангелова

гл. ас. д-р Петя Ангелова

521

0882164630

p_angelova@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 521: 16:00-18:00

Четвъртък, кабинет 521: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

27 окт 2022, кабинет 521: 13:30-14:30

17 ное 2022, кабинет 521: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Организация на управлението Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
11:15 13:00 2-229 У Управление на човешките ресурси в публичния сектор 4
13:30 15:00 2-228 У Управление на човешките ресурси в публичния сектор 3
Четвъртък
15:15 17:00 310 У Организация на управлението 1
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Електронно обучение във висшите училища : Сборник с доклади от Девета национална конференция, 01- 02 септември 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2022, 63-70., ISBN(онлайн) 978-954-21-1126-9 / Линк
Доклад 2019
Proceedings of the 13th International Conference on Business Excellence, 21-22 March 2019, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, ISSN 2558-9652, Published online: 29 Nov, 2019 , Vol. 13, 2019, Iss. 1, pp. 457-467, DOI: 10.2478/picbe-2019-0040.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 178 - 189.
Статия 2009
сп. Известия, ИУ-Варна, 2009, 1, 74-83.
Доклад 2009
Научна конференция на младите научни работници - 2009, ИУ-Варна: Наука и икономика, 2009, 93-101.
Доклад 2007
Infusing Research and Knowledge in South-East Europe : 2nd Annual South-East European Doctoral Student Conference, 22-23 June 2007, Thessaloniki, Greece : Proceedings : Vol. 1. Trak 4. , Thessaloniki : South-East European Research Centre, 2007, Terzieva.pdf - 1-11., ISBN(онлайн) 978-960-89629-5-8 / Линк
Статия 2007
Здравен мениджмънт и икономика, Варна: МУ, 2007, 1.
Доклад 2004
Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията : Сб. науч. тр. [от] Пета междунар. науч.-прил. конф. , Варна: ТУ, 2004.
Доклад 2004
Научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2004.
Доклад 2003
Научна конференция на младите научни работници , Варна: Наука и икономика, 2003.
Преглед на всички публикации