Икономически университет – Варна

х. ас. Александра Ангелова

х. ас. Александра Ангелова

х. ас. Александра Ангелова

alexandra_angelova@ue-varna.bg

Основи на правото
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Основи на правото 1 40 Н-207 20.06.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки