Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

509

violetavladova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 09:00-11:00

Вторник, кабинет 509: 09:00-11:00

Основи на правото
Търговско право
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 398 - 410.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 411 - 418.
Доклад 2017
Сборник доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София : Институт за държавата и правото при БАН, 2017, 130 - 135.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика: Сборник доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 193 - 202.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017). Сборник с доклади от VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 54-59.
Статия 2017
Известия на Икономически университет – Варна, 61, 2017, 1-2, 52 - 66.
Доклад 2016
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката. Сборник доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2016, 16-24.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 267 с.
Учебник 2008
Варна: Наука и икономика, 2008.
Преглед на всички публикации