Икономически университет - Варна

ас. д-р Виолета Владова-Иванова

ас. д-р Виолета Владова-Иванова

509

violetavladova@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 509: 11:15-13:15

Четвъртък, кабинет 509: 10:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Трудово право Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Трудово право Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Застрахователно договорно право Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 H-201 У Трудово право 1 26, 27, 62
Сряда
09:15 11:00 232 У Трудово и осигурително право 2 1, 2, 3, 5
13:30 15:00 523 У Трудово и осигурително право 1 4, 6
Четвъртък
08:15 10:00 52 У Застрахователно договорно право 12
Петък
09:15 11:00 52 Л Застрахователно договорно право 12
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна: Наука и икономика, 2019, 398-410.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна: Наука и икономика, 2019, 411-418.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика: Сборник доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 193 - 202.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017). Сборник с доклади от VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 54-59.
Статия 2017
Известия на Икономически университет – Варна, 61, 2017, 1-2, 52 - 66.
Доклад 2017
Сборник доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София : Институт за държавата и правото при БАН, 2017, 130 - 135.
Доклад 2016
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката. Сборник доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2016, 16-24.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 267 с.
Учебник 2008
Варна: Наука и икономика, 2008.
Преглед на всички публикации