Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

509

violetavladova@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=SeUP0O0AAAAJ&hl=bg

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 509: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/xpa-tueu-vwt, 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

28 мар 2024, кабинет 509: 15:15-16:15

18 апр 2024, кабинет 509: 15:15-16:15

Основи на правото
Трудово право
Търговско право
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 311 1-56 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 312 1-55 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 314 1-56 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на туризма и свободното време Право в туризма 3 321 1-55 15.04.2024 14:00 - 15:00
Недвижими имоти и инвестиции Търговско право 2 6 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Търговско право 2 7 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Търговско право 2 9 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Търговско право 2 11 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Търговско право 2 12 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Икономика и търговия Търговско право 2 13 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Търговско право 2 14 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Логистика Търговско право 2 15 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Счетоводство и одит Търговско право 2 19 1-55 05.06.2024 14:00 - 15:00
Финанси Търговско право 2 22 1-55 05.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Търговско право 2 18 1-55 06.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Търговско право 2 20 1-56 06.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Търговско право 2 21 1-56 06.06.2024 12:00 - 13:00
Финанси Търговско право 2 23 1-55 06.06.2024 13:00 - 14:00
Социална сигурност и застраховане Търговско право 2 24 1-55 06.06.2024 13:00 - 14:00
Мениджмънт Търговско право 2 1 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Търговско право 2 2 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Съдебна администрация Търговско право 2 3 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Аграрен бизнес Търговско право 2 4 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Бизнес икономика Търговско право 2 5 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Дигитални технологии в бизнеса Търговско право 2 8 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Търговско право 2 16 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Международни икономически отношения Търговско право 2 28 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Международни икономически отношения Търговско право 2 29 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Търговско право 2 30 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Търговско право 2 31 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Търговско право 2 33 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 6-та национална научна конференция, 19 октомври 2023 г. = The Law and the Business in the Contemporary Society : Conference Proceedings of the 6-th National Scientific Conference, 19 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 91-99., ISSN(печатно) 2603-5073 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 210-222., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.20
Монография 2022
Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 188., ISBN(печатно) 978-954-715-723-1
Статия 2022
Норма, София : Сиела Норма АД, 2022, 4, 40-57., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална научна конференция, 11 май 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 108-118., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2021.10
Учебно помагало 2020
София : Direct Services, 2020, 166., ISBN(печатно) 978-619-7671-00-1
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 411 - 418.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 40 - 52.
Преглед на всички публикации