Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

509

violetavladova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 13:00-15:00

Вторник, кабинет 509: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 4, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 4, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Застрахователно договорно право Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Гражданско право и процес Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 305 Л Търговско право 22
11:15 13:00 448 У Трудово и осигурително право 22
Вторник
13:30 15:00 221 Л Застрахователно договорно право 11
Сряда
09:15 11:00 2-217 У Застрахователно договорно право 11
11:15 13:00 2-132 У Трудово и осигурително право 1 2, 5
13:30 16:00 2-318 Л Гражданско право и процес 4
Четвъртък
09:15 11:00 312 У Трудово и осигурително право 2 1, 3, 4
11:15 13:00 H-207 У Търговско право 22
2020-10-04 (Неделя)
10:15 13:00 H-207 У Трудово и осигурително право 44
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 398 - 410.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 411 - 418.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика: Сборник доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 193 - 202.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017). Сборник с доклади от VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 54-59.
Статия 2017
Известия на Икономически университет – Варна, 61, 2017, 1-2, 52 - 66.
Доклад 2017
Сборник доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София : Институт за държавата и правото при БАН, 2017, 130 - 135.
Доклад 2016
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката. Сборник доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2016, 16-24.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 267 с.
Учебник 2008
Варна: Наука и икономика, 2008.
Преглед на всички публикации