Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

509

violetavladova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 09:00-11:00

Вторник, кабинет 509: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 448 У Търговско право 9, 40, 41
13:30 15:00 448 У Търговско право 3, 8, 10, 11, 16, 17, 26
15:15 17:00 523 У Търговско право 2, 18, 21, 22
Вторник
11:15 13:00 127В У Основи на правото 20
13:30 15:00 H-104 У Основи на правото 24
15:15 17:00 511 У Търговско право 5, 19, 20, 28, 29, 30, 31
Сряда
11:15 13:00 2-317 У Основи на правото 22
15:15 17:00 2-132 У Търговско право 1, 4
17:15 19:00 2-127 У Търговско право 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39
Четвъртък
13:30 15:00 434 У Основи на правото 9
Петък
13:30 15:00 305 У Основи на правото 23
Вид Година Публикация
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 411 - 418.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 398 - 410.
Статия 2017
Известия на Икономически университет – Варна, 61, 2017, 1-2, 52 - 66.
Доклад 2017
Сборник доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София : Институт за държавата и правото при БАН, 2017, 130 - 135.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017). Сборник с доклади от VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 54-59.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика: Сборник доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 193 - 202.
Доклад 2016
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката. Сборник доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2016, 16-24.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 267 с.
Учебник 2008
Варна: Наука и икономика, 2008.
Преглед на всички публикации