Икономически университет – Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/dzc-ojfi-eeh?authuser=0&hl=bgлинк за консултации

Автобиография

Председател на Издателски съвет на ИУ Варна
Зам.-редактор на Годишник на ИУ -Варна

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/dzc-ojfi-eeh?authuser=0&hl=bg: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

02 юни 2021, кабинет https://meet.google.com/dzc-ojfi-eeh?authuser=0&hl ликвидационна сесия 2,3,4.06.2021: 14:00-15:00

Търговско право
Вещно право
Вид Година Публикация
Доклад 2021
100 години УНСС – 100 години право в УНСС. T. 1. История, теория и развитие на правото : Актуални проблеми на частното и международното право : Сборник доклади от научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 75 - 82.
Статия 2021
Варненски Медицински форум , Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 10, 2021, 1, 100 - 110.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 148 - 155.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 34 - 39.
Статия 2020
Известия. Сп. на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 3, 279 - 285.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145 - 152.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София: Аз-буки , 28, 2020, 4, 419 - 430.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145 - 152.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Съюз на учените -Варна, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Преглед на всички публикации