Икономически университет – Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg .Линк за консултации

Автобиография

Председател на Издателски съвет на ИУ Варна
Зам.-редактор на Годишник на ИУ -Варна

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

27 окт 2021, кабинет E-learn https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 11:00-12:00

01 дек 2021, кабинет E-Learn https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СА (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Търговско право Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Търговско право Курс 4, СА (Редовно обучение)
Вещно право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Вещно право Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Застрахователно договорно право Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 18:00 Е-303 Л Търговско право 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Петък
13:30 16:00 Е-310 Л Вещно право 4
Вид Година Публикация
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2022, 75-104.
Статия 2021
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, Извънреден брой, 33-44.
Монография 2021
Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 2021, 114.
Статия 2021
Варненски Медицински форум , Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 10, 2021, 1, 100 - 110.
Доклад 2021
100 години УНСС – 100 години право в УНСС. T. 1. История, теория и развитие на правото : Актуални проблеми на частното и международното право : Сборник доклади от научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 75 - 82.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 34 - 39.
Статия 2020
Известия. Сп. на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 3, 279 - 285.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София: Аз-буки , 28, 2020, 4, 419 - 430.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145 - 152.
Преглед на всички публикации