Икономически университет - Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 227: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

20 мар 2020, кабинет тестови център з.56, заверка-227: 10:00-11:00

10 апр 2020, кабинет тестови център з. 56 , заверка 227 : 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Вещно право Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, (Редовно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-206 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 11, 12
Вторник
13:30 15:00 316 Л Търговско право 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41
15:15 18:00 H-209 Л Вещно право 22
Сряда
13:30 16:00 223 Л Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 11, 12
Вид Година Публикация
Статия 2019
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 4, 2019, 250 - 262.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Юридически сборник, Бургас : БСУ. Център по юрид. науки, 26, 2019, 412 - 418.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката: Сборник доклади от Първа национална научна конференция'2018, Варна: Наука и икономика, 2019, 102 - 111.
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 3, 17 - 27.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 143 - 151.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 2018, 3, 308 - 318.
Доклад 2018
Защита срещу дискриминацията: Правна уредба, проблеми и тенденции: Сборник с доклади от национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2018, 34 - 41.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2018, 1, 5 - 10.
Преглед на всички публикации