Икономически университет – Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg .Линк за консултации

Автобиография

Председател на Издателски съвет на ИУ Варна
Зам.-редактор на Годишник на ИУ -Варна

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

27 окт 2021, кабинет E-learn https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 11:00-12:00

01 дек 2021, кабинет E-Learn https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 11:00-12:00

Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 264.
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2022, 75-104.
Статия 2021
Варненски Медицински форум , Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 10, 2021, 1, 100 - 110.
Доклад 2021
100 години УНСС – 100 години право в УНСС. T. 1. История, теория и развитие на правото : Актуални проблеми на частното и международното право : Сборник доклади от научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 75 - 82.
Статия 2021
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, Извънреден брой, 33-44.
Монография 2021
Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 2021, 114.
Статия 2020
Известия. Сп. на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 3, 279 - 285.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София: Аз-буки , 28, 2020, 4, 419 - 430.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145 - 152.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Преглед на всички публикации