Икономически университет – Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/dzc-ojfi-eeh?authuser=0&hl=bgлинк за консултации

Автобиография

Председател на Издателски съвет на ИУ Варна
Зам.-редактор на Годишник на ИУ -Варна

Консултации

Сряда, кабинет 227: 10:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Търговско право Курс 4, СА (Редовно обучение)
Вещно право Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Вещно право Курс 4, НИИ (Дистанционно обучение)
Застрахователно договорно право Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
13:30 15:00 221 Л Вещно право 13
15:15 17:00 127В Л Търговско право 6, 7
Петък
10:15 13:00 H-103 Л Търговско право 35
13:30 15:00 H-212 Л Застрахователно договорно право 11
2021-09-20 (Понеделник)
15:15 18:00 Е-303 Л Вещно право 47
2021-09-21 (Вторник)
09:15 12:00 Е–Н209 Л Вещно право 47
Вид Година Публикация
Статия 2021
Варненски Медицински форум , Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 10, 2021, 1, 100 - 110.
Доклад 2021
100 години УНСС – 100 години право в УНСС. T. 1. История, теория и развитие на правото : Актуални проблеми на частното и международното право : Сборник доклади от научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 75 - 82.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145 - 152.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 34 - 39.
Статия 2020
Известия. Сп. на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 3, 279 - 285.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София: Аз-буки , 28, 2020, 4, 419 - 430.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145 - 152.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 148 - 155.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Преглед на всички публикации