Икономически университет - Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

Автобиография

Председател на Издателски съвет на ИУ Варна
Зам.-редактор на Годишник на ИУ -Варна

Консултации

Понеделник, кабинет 227: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет платформа eLearn- по търговско право и вещно право: 11:00-12:00

10 юни 2020, кабинет платформа eLearn-по гражданско право и процес: 12:30-13:00

Търговско право
Вещно право
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Статия 2019
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 4, 2019, 250 - 262.
Статия 2019
Юридически сборник, Бургас : БСУ. Център по юрид. науки, 26, 2019, 412 - 418.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 143 - 151.
Статия 2019
Известия на Съюз на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2019, 1, 27 - 31.
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 3, 17 - 27.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката: Сборник доклади от Първа национална научна конференция'2018, Варна: Наука и икономика, 2019, 102 - 111.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 2018, 3, 308 - 318.
Преглед на всички публикации