Икономически университет - Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

Автобиография

Председател на Издателски съвет на ИУ Варна
Зам.-редактор на Годишник на ИУ -Варна

Консултации

Понеделник, кабинет 227: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Търговско право Курс 4, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Вещно право Курс 4, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Застрахователно договорно право Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Гражданско право и процес Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 305 Л Търговско право 22
11:15 13:00 319 Л Вещно право 30
Вторник
13:30 15:00 221 Л Застрахователно договорно право 11
15:15 17:00 220 Л Търговско право 14, 15
Сряда
13:30 16:00 2-318 Л Гражданско право и процес 4
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 148 - 155.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София: Аз-буки , 28, 2020, 4, 419 - 430.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката: Сборник доклади от Първа национална научна конференция'2018, Варна: Наука и икономика, 2019, 102 - 111.
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 3, 17 - 27.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Съюз на учените -Варна, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 4, 2019, 250 - 262.
Учебник 2019
Варна: Наука и икономика, 2019, 379.
Статия 2019
Юридически сборник, Бургас : БСУ. Център по юрид. науки, 26, 2019, 412 - 418.
Преглед на всички публикации