Икономически университет - Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 227: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

18 ное 2019, кабинет компютърна з. 56 , заверка в 227: 11:00-12:00

02 дек 2019, кабинет комп. зала 56, заверка в227: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Вещно право Курс 4, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Застрахователно договорно право Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Гражданско право и процес Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-101 Л Гражданско право и процес 35
Четвъртък
13:30 15:00 302 Л Вещно право 14
Петък
09:15 11:00 52 Л Застрахователно договорно право 12
11:15 13:00 127Г Л Търговско право 28, 29
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката: Сборник доклади от Първа национална научна конференция'2018, Варна: Наука и икономика, 2019, 102 - 111.
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 3, 17 - 27.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2018, 1, 5 - 10.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 354.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 2018, 3, 308 - 318.
Доклад 2018
Защита срещу дискриминацията: Правна уредба, проблеми и тенденции: Сборник с доклади от национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2018, 34 - 41.
Доклад 2017
Ролята на правото за съвременната икономика: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика , 2017, 61 - 69.
Статия 2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics, ASERS Publishing, VIII, 2017, 2(24), 357 - 369.
Статия 2017
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 7. Правни науки = Proceedings. University of Ruse "Angel Kanchev". Book 7. Law , Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев, Vol. 56, 2017, Book 7, 10 - 14.
Преглед на всички публикации