Икономически университет – Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/fkd-krsn-ojs?authuser=0&hl=bg линк за консултации

Автобиография

Председател на Издателски съвет на ИУ Варна
Зам.-редактор на Годишник на ИУ -Варна

Консултации

Понеделник, кабинет 227 https://meet.google.com/fkd-krsn-ojs?authuser=0&hl=bg линк за консултации: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

14 дек 2020, кабинет 227: 13:30-14:30

Търговско право
Вещно право
Застрахователно договорно право
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти
Гражданско право и процес
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 148 - 155.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 34 - 39.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София: Аз-буки , 28, 2020, 4, 419 - 430.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145 - 152.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Съюз на учените -Варна, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Юридически сборник, Бургас : БСУ. Център по юрид. науки, 26, 2019, 412 - 418.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 143 - 151.
Статия 2019
Известия на Съюз на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2019, 1, 27 - 31.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката: Сборник доклади от Първа национална научна конференция'2018, Варна: Наука и икономика, 2019, 102 - 111.
Преглед на всички публикации