Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Основи на публичното право Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Конституционно право Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-319 У Основи на публичното право 23
Четвъртък
13:30 15:00 2-226 У Конституционно право 35
2020-02-03 (Понеделник)
13:30 16:00 301 Л Основи на правото 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-02-04 (Вторник)
16:15 19:00 301 Л Основи на правото 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-02-05 (Сряда)
13:30 16:00 301 Л Основи на правото 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-02-07 (Петък)
11:15 13:00 319 У Основи на правото 51
13:30 15:00 319 У Основи на правото 54
2020-02-08 (Събота)
13:30 15:00 222 У Основи на правото 54
15:15 17:00 222 У Основи на правото 51
2020-02-09 (Неделя)
09:15 11:00 H-102 У Основи на правото 54
11:15 13:00 H-104 У Основи на правото 51
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 152 - 163.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 349 - 357. ISSN 2603-5073.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 25, 2019, 4, 74 - 85.
Доклад 2019
Internationalization of higher education in Azerbaijan and ways of increasing its competitiveness , Baku: Biznes University Press, ISBN: 978-9952-37-226-7, http://bbu.edu.az/uploads/files/Konfrans/Konfrans%202019.pdf, 2019, 278 - 281.
Статия 2019
Бизнес и право, София: Издателски комплекс - УНСС, 2019, 3, 15-41.
Статия 2019
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, 28, 2019, 4, 398 - 414.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : БСУ. Център по юрид. науки , 26, 2019, 349 - 355. ISSN 1311-3771.
Студия 2019
Годишник на БСУ, Бургас : Бургаски свободен университет , 40, 2019, 243 - 258. ISSN 1311-221-X.
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, Аз Буки, XXVII, 2019, 2, 141 - 153.
Преглед на всички публикации