Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

Консултации

Понеделник, 15:30-17:30

Вторник, 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2020, кабинет тестов център зала 55: 08:00-09:00

08 апр 2020, кабинет тестов център зала 56: 08:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Административно право и процес Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-316 У Основи на правото 19
11:15 13:00 2-316 У Основи на правото 11
13:30 15:00 2-316 У Основи на правото 12
Вторник
09:15 11:00 H-104 У Административно право и процес 22
13:30 15:00 127В У Основи на правото 15
Сряда
13:30 16:00 447 Л Административно право и процес 22
16:15 18:00 127Г У Основи на правото 18
Четвъртък
13:30 15:00 511 У Основи на правото 13
15:15 17:00 222 У Основи на правото 14
Петък
13:30 15:00 310 У Основи на правото 16
15:15 17:00 310 У Основи на правото 17
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 349 - 357. ISSN 2603-5073.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 25, 2019, 4, 74 - 85.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 152 - 163.
Статия 2019
Бизнес и право, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 3, 15 - 41.
Статия 2019
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, 28, 2019, 4, 398 - 414.
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : БСУ. Център по юрид. науки , 26, 2019, 349 - 355. ISSN 1311-3771.
Доклад 2019
Internationalization of higher education in Azerbaijan and ways of increasing its competitiveness , Baku: Biznes University Press, ISBN: 978-9952-37-226-7, http://bbu.edu.az/uploads/files/Konfrans/Konfrans%202019.pdf, 2019, 278 - 281.
Студия 2019
Годишник на БСУ, Бургас : Бургаски свободен университет , 40, 2019, 243 - 258. ISSN 1311-221-X.
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, Аз Буки, XXVII, 2019, 2, 141 - 153.
Преглед на всички публикации