Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

509

darina@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=vG2M5tMAAAAJ&hl=bg

Автобиография

https://publons.com/researcher/3166104/darina-dimitrova/

https://orcid.org/0000-0002-0613-1840

Консултации

Вторник, кабинет 509: 13:15-15:15

Сряда, кабинет 509: 08:30-10:30

Вторник, кабинет https://meet.google.com/kia-ijyb-phe: 13:15-15:15

Сряда, кабинет https://meet.google.com/kia-ijyb-phe: 08:30-10:30

Дати за неположени изпити

20 ное 2020, кабинет : 09:00-10:00

04 дек 2020, кабинет : 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Право на европейския съюз Курс 4, СА (Редовно обучение)
Право на европейския съюз Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Конституционно право Курс 2, СА (Редовно обучение)
Съдебна администрация Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 127Г Л Право на европейския съюз 22, 23
Сряда
11:15 13:00 2-228 У Конституционно право 4
13:30 16:00 2-225 Л Съдебна администрация 22
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Статия 2020
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2020, 4, 73 - 84.
Статия 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Сер. A. Обществени науки, изкуство и култура [Scientific Works of the Union of Scientists. Ser. А. Public Sciences, Art and Culture], Пловдив : Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 4 - 8.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 210 - 218.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 56 - 64.
Статия 2019
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, 28, 2019, 4, 398 - 414.
Студия 2019
Годишник на БСУ, Бургас : Бургаски свободен университет , 40, 2019, 243 - 258. ISSN 1311-221-X.
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, Аз Буки, XXVII, 2019, 2, 141 - 153.
Учебник 2019
Варна: Наука и икономика, 2019, 379.
Преглед на всички публикации