Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

509

darina@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=vG2M5tMAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Линк за връзка:
https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1

Консултации

Сряда, кабинет 509: 09:15-11:15

Четвъртък, кабинет 509: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2022, кабинет тестов център или https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1: 09:00-10:00

20 апр 2022, кабинет тестови център 56: 09:00-10:00

Вид Година Публикация
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society : [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. DOI: 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003, 2022, 33-56.
Статия 2022
Труд и право, София : ИК Труд и право, Год. 31, 2022, 5, 59-66.
Статия 2022
Economics and Computer Science, Varna: Knowledge and business, 8, 2022, 1, 14 - 20.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127.
Статия 2022
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 4, 2022, 1, 120-133. ISSN 2682-972X (online).
Студия 2021
Норма, София : Сиела Норма АД , 2021, 8, 76-103.
Доклад 2021
Реформата в административното наказване от 2020 г., 17 май 2021 : Сборник доклади, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 182-191.
Статия 2021
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2021, 2, 52 - 64.
Учебник 2021
2. прeраб. и доп. изд., Варна : Наука и икономика, 2021, 308.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 199-211.
Преглед на всички публикации