Икономически университет – Варна

доц. д-р Дарина Димитрова

доц. д-р Дарина Димитрова

доц. д-р Дарина Димитрова

509

darina@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=vG2M5tMAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Линк за връзка:
https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1

Консултации на място

Вторник, кабинет 509: 11:30-12:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет тестов център 1-56: 09:00-10:00

04 апр 2024, кабинет тестов център 1-56: 09:00-10:00

Основи на правото
Медиация и извънсъдебни спорове
Административно право и процес
Спецсеминар
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 311 1-56 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 312 1-55 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 314 1-56 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на туризма и свободното време Право в туризма 3 321 1-55 15.04.2024 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Спецсеминар 4 4 1-220 10.05.2024 08:00 - 10:00
Съдебна администрация Медиация и извънсъдебни спорове 4 4 1-221 21.05.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 41 тест център онлайн 08.06.2024 09:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Основи на правото 1 44 тест център онлайн 08.06.2024 11:00 - 13:00
Бизнес икономика Основи на правото 1 5 1-55 11.06.2024 12:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Основи на правото 1 13 1-55 11.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Основи на правото 1 1 1-58 12.06.2024 08:00 - 09:00
Мениджмънт Основи на правото 1 2 1-58 12.06.2024 09:00 - 10:00
Съдебна администрация Основи на правото 1 3 1-58 12.06.2024 10:00 - 11:00
Публична администрация Основи на правото 1 39 1-58 12.06.2024 10:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Основи на правото 1 6 1-58 13.06.2024 08:00 - 09:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Основи на правото 1 7 1-58 13.06.2024 09:00 - 10:00
Дигитални технологии в бизнеса Основи на правото 1 8 1-58 13.06.2024 10:00 - 11:00
Финанси Основи на правото 1 42 тест център онлайн 15.06.2024 13:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Основи на правото 1 45 тест център онлайн 15.06.2024 11:00 - 13:00
Аграрен бизнес Основи на правото 1 4 1-58 18.06.2024 14:00 - 15:00
Международни икономически отношения Основи на правото 1 28 1-58 18.06.2024 15:00 - 16:00
Международни икономически отношения Основи на правото 1 29 1-58 18.06.2024 16:00 - 17:00
Туризъм Основи на правото 1 30 1-58 19.06.2024 09:00 - 10:00
Туризъм Основи на правото 1 31 1-58 19.06.2024 10:00 - 11:00
Съдебна администрация Административно право и процес 3 3 1-55 19.06.2024 08:00 - 09:00
Туризъм Основи на правото 1 32 1-58 20.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Основи на правото 1 33 1-58 20.06.2024 13:00 - 14:00
Икономика и търговия Основи на правото 1 43 тест център онлайн 20.06.2024 15:00 - 17:00
Туризъм Основи на правото 1 46 тест център онлайн 20.06.2024 17:00 - 19:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2024
Общество и право, София: СЮБ, 2024, 3, 28-41., ISSN(печатно) 0204-8523 / Линк
Статия 2024
Административно правосъдие / Върховен административен съд на Република България, София : Сиела, Год. 27, 2024, 1, 26-32., ISSN(печатно) 0861-5268, ISSN(онлайн) 0861-5268
Доклад 2024
Adapting to Change Business Law Insights from Today's International Legal Landscape: Contributions to the 13th Intern. Conference : Challenges of Business Law in the Third Millennium, November 17, 2023, Bucharest, Bucharest : ADJURIS. International Academic Publ., 2024, 245-258., ISBN(онлайн) 978-606-95862-3-5 / Линк
Статия 2024
Норма: правното списание, София : Сиела, 2024, 3, 5-25., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Статия 2024
Професионално образование : Научно списание = Vocational Education : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз-буки, 26, 2024, 1, 45 - 60., ISSN(печатно) 1314-555X, ISSN(онлайн) 1314-8567 / DOI 10.53656/voc24-1-04 / Линк
Доклад 2023
Развитие на съвременното право – между установените традиции и желаната бъдеща реалност : Юбилейна международна научна конфонференция по случай 30 г. от създаването на Юрид. фак. ВТУ Св. св. Кирил и Методий 15 октомври 2021 г., Юридически факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ : Сборник научни изследвания : Т. 1. Ч. 2, Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, Т. 1. Ч. 2, 2023, 493-501., ISBN(печатно) 978-619-208-361-8 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Статия 2023
Studia Iuris, Пловдив : ПУ Паисий Хилендарски, 2023, 1, 24-31., ISSN(онлайн) 2367-5314 / Линк
Студия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 5, 33-69., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.5.02 / Линк
Доклад 2023
Proceedings of ADVED 2023- 9th International Conference on Advances in Education, Online Conference 16-17 October 2023, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 17-24., ISBN(онлайн) 978-605-72065-3-4 / DOI 10.5281/zenodo.10001214 / Линк
Преглед на всички публикации