Икономически университет – Варна

доц. д-р Дарина Димитрова

доц. д-р Дарина Димитрова

доц. д-р Дарина Димитрова

509

darina@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=vG2M5tMAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Линк за връзка:
https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1

Консултации на място

Вторник, кабинет 509: 11:30-12:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет тестов център 1-56: 09:00-10:00

04 апр 2024, кабинет тестов център 1-56: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СА (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Основи на правото * Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Основи на правото * Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Основи на правото * Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Основи на правото * Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Основи на правото * Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Основи на правото * Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Медиация и извънсъдебни спорове Курс 4, СА (Редовно обучение)
Административно право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 127Г Л Медиация и извънсъдебни спорове 4
Вторник
09:15 11:00 2-127 У Административно право и процес 3
Сряда
08:15 11:00 323 Л Основи на правото 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 39
Четвъртък
10:15 13:00 H-208 Л Административно право и процес 3
Петък
10:15 13:00 122 Л Основи на правото 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 16:00 H-206 Л Спецсеминар 1 4
13:30 16:00 H-206 У Спецсеминар 2 4
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 311 1-56 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 312 1-55 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 314 1-56 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на туризма и свободното време Право в туризма 3 321 1-55 15.04.2024 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Спецсеминар 4 4 1-220 10.05.2024 08:00 - 10:00
Съдебна администрация Медиация и извънсъдебни спорове 4 4 1-221 21.05.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
22.04.2024 14:00 - 15:00 1-55
Дата Час Зала Бележки
29.04.2024 14:00 - 15:00 1-56
Вид Година Публикация
Статия 2024
Административно правосъдие / Върховен административен съд на Република България, София : Сиела, Год. 27, 2024, 1, 26-32., ISSN(печатно) 0861-5268, ISSN(онлайн) 0861-5268
Статия 2024
Норма: правното списание, София : Сиела, 2024, 3, 5-25., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Статия 2023
Izvestiya. Journal of Economics, Management and Informatics, University of Economics – Varna, 67, 2023, 1, 24-40., ISSN(онлайн) 2367-6957 / DOI 10.56065/IJUEV2023.67.1.24 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Студия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 5, 33-69., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.5.02 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз-буки, Год. 31, 2023, 2, 136-153., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI https://doi.org/10.53656/str2023-2-2-con / Web of Science / Линк
Доклад 2023
Proceedings of ADVED 2023- 9th International Conference on Advances in Education, Online Conference 16-17 October 2023, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 17-24., ISBN(онлайн) 978-605-72065-3-4 / DOI 10.5281/zenodo.10001214 / Линк
Статия 2023
Норма: правното списание, София : Сиела Норма АД, 2023, 1, 19-41., ISSN(печатно) 1314 - 5126, ISSN(онлайн) 1314 - 5118 / Линк
Статия 2023
Философия : Научно списание, София : Аз-буки, 32, 2023, 2, 186-202., ISSN(печатно) 0861-6302, ISSN(онлайн) 1314-8559 / DOI 10.53656/phil2023-02-05 / Web of Science / Линк
Преглед на всички публикации