Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

509

darina@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=vG2M5tMAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Линк за връзка:
https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 509: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

03 ное 2021, кабинет тестови център: 14:00-15:00

01 дек 2021, кабинет https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Основи на публичното право Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Местна власт и самоуправление Курс 3, СА (Редовно обучение)
Съдебна администрация Курс 4, СА (Редовно обучение)
Административно право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 511 У Основи на правото 24
Вторник
13:30 15:00 306 У Основи на правото 18
15:15 17:00 305 У Основи на правото 21
Сряда
11:15 13:00 304 У Основи на правото 22
13:30 15:00 304 У Основи на правото 23
Четвъртък
09:15 11:00 303 У Основи на правото 16
13:30 15:00 303 У Основи на правото 28
Петък
10:15 13:00 Е-117 Л Административно право и процес 4
2022-02-01 (Вторник)
15:15 18:00 Е-111 Л Основи на правото 38, 39, 40, 42, 43
2022-02-02 (Сряда)
09:15 11:00 Е-307 Л Основи на правото 38, 39, 40, 42, 43
15:15 17:00 Е–Н208 У Основи на правото 40
2022-02-04 (Петък)
09:15 11:00 Е-111 Л Основи на правото 38, 39, 40, 42, 43
2022-02-05 (Събота)
11:15 13:00 Е–Н207 У Основи на правото 40
2022-02-06 (Неделя)
09:15 11:00 Е-115 Л Основи на правото 38, 39, 40, 42, 43
2022-02-07 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-303 У Основи на правото 40
Вид Година Публикация
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society : [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. DOI: 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003, 2022, 33-56.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 72).
Студия 2021
Норма, София : Сиела Норма АД , 2021, 8, 76-103.
Статия 2021
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2021, 2, 52 - 64.
Учебник 2021
2. прeраб. и доп. изд., Варна : Наука и икономика, 2021, 308.
Монография 2021
Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 183 с. ISBN 978-954-715-709-5.
Студия 2021
Норма, София : Сиела Норма АД, 2021, 5, 47-70.
Статия 2021
De jure, Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 23, 2021, 2(21), 192-202.
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз-Буки, Год. 29, 2021, 1, 9 - 20.
Статия 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Сер. A. Обществени науки, изкуство и култура [Scientific Works of the Union of Scientists. Ser. А. Public Sciences, Art and Culture], Пловдив : Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 4 - 8.
Преглед на всички публикации