Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

Консултации

Понеделник, 10:45-12:45

Четвъртък, 15:30-17:30

Дати за неположени изпити

07 окт 2019, кабинет 55: 09:00-10:00

11 ное 2019, кабинет 58: 09:00-10:00

02 дек 2019, кабинет 58: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на публичното право Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Конституционно право Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-319 У Основи на публичното право 23
Четвъртък
13:30 15:00 2-226 У Конституционно право 35
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 349 - 357. ISSN 2603-5073.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 152 - 163.
Доклад 2019
Internationalization of higher education in Azerbaijan and ways of increasing its competitiveness , Baku: Biznes University Press, ISBN: 978-9952-37-226-7, http://bbu.edu.az/uploads/files/Konfrans/Konfrans%202019.pdf, 2019, 278 - 281.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
Статия 2019
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Сер. A. Обществени науки, изкуство и култура, Пловдив : Дом на учените - Пловдив, 5, 2019, 93 - 98. ISSN 1311-9400 (print); ISSN 25349368 (online).
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, Аз Буки, XXVII, 2019, 2, 141 - 153.
Статия 2018
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Сер. Б. Естествени и хуманитарни науки, T. XVIII, 2018, с. 310 - 315.
Статия 2018
Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет. Център по юридически науки, XXV, 2018, 86 - 97.
Статия 2018
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, XXVI, 2018, 6, 613 - 626.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 80 - 98.
Преглед на всички публикации