Икономически университет – Варна

ас. Явор Николов

ас. Явор Николов

ас. Явор Николов

413

0884780307

0889695686

yavor_nikolov@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 413: 17:15-18:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: meet.google.com/spz-ihwb-skn, 08:00-09:00

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет 2-128: 09:00-10:00

10 апр 2024, кабинет 2-128: 09:00-10:00

Управление на недвижимата собственост
Инвестиции и инвестиционен процес
Икономически основи на недвижимата собственост
Кадастър и имотен регистър
Благоустройство
Устройство на територията
Академични изследвания