Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милена Иванова

гл. ас. д-р Милена Иванова

гл. ас. д-р Милена Иванова

413

milena_ivanowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 413: 16:00-17:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/anf-hyth-zvx, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 413: 16:00-17:00

02 апр 2024, кабинет 413: 16:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Инвестиции и инвестиционен процес Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Фасилити мениджмънт Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Фасилити мениджмънт * Курс 4, НИИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 434 Л Фасилити мениджмънт 7
Сряда
13:30 16:00 2-222 Л Инвестиции и инвестиционен процес 6
Четвъртък
07:30 10:00 H-104 У Фасилити мениджмънт 7
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Фасилити мениджмънт 4 7 1-305 13.05.2024 09:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Фасилити мениджмънт 4 48 eLearn 18.05.2024 09:00 - 11:00
Бизнес икономика Инвестиции и инвестиционен процес 4 6 2-224 22.05.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Globalism, Regionalism, Security : Collection of Papers from International Scientific Conference, 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2023, 49-56., ISSN(печатно) 978-619-232-558-9, ISSN(онлайн) 978-619-232-558-9 / Линк
Статия 2022
Engineering Scince, Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies. BAS, Y. 59, 2022, 3, 15-22., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.03.02
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 268-278., ISSN(онлайн) 2367-6949, ISBN(печатно) 1310-0343 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 113-119., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2021
Engineering Siences [Инженерни науки], Sofia : BAS. Dep. Engineering Siences, Y. 58, 2021, 4, 21-29., ISSN(печатно) 1213-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI DOI: 10.7546/EngSci.LVIII.21.04.02 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 110-114., ISSN(онлайн) ISSN 2683-0280 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 110-123., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 110-123.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 67-73., ISBN(онлайн) 978-954-21-1051-4 / Линк
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 76 - 81., ISSN(онлайн) ISSN 2683-02801 / Линк
Преглед на всички публикации