Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Иво Костов

гл. ас. д-р Иво Костов

гл. ас. д-р Иво Костов

311

i.kostov@ue-varna.bg

https://ivokostov.com

Линк към виртуална стая за провеждане на консултации (по време на неприсъствен електронно базиран учебен процес): https://meet.google.com/igf-dbyr-rkq

Консултации

Сряда, кабинет 2-128/виртуална стая: 09:15-11:15

Петък, кабинет 311/виртуална стая: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

30 мар 2022, кабинет виртуална стая: 16:00-18:00

27 апр 2022, кабинет 311/виртуална стая: 16:00-18:00

Вид Година Публикация
Статия 2021
38th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 23-24 November 2021, Seville, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 9394 - 9406. ISBN 978-0-9998551-7-1 ; ISSN 2767-9640.
Статия 2021
37th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 37, p. 6435 - 6444. ISBN 978-0-9998551-6-4 ; ISSN 2767-9640.
Статия 2021
Geomatics and Environmental Engineering, Krakow, Poland : AGH University of Science and Technology Press, 15, 2021, 3, 99-113.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, с. 69 - 75.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, с. 123 - 131.
Монография 2018
Bydgoszczy : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 4, 2018, 210 с.
Статия 2018
25 th Anniversary Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2018”, Italy 10th to 14th of September 2018, Perugia , Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, 2018, 397 - 405.
Статия 2017
Real Estate Management and Valuation, DOI: https://doi.org/10.1515/remav-2017-0007, De Gruyter, Volume 25, 2017, Issue 1, p. 103 - 111.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. докл. от 32-ра междунар. научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 193 - 202.
Доклад 2017
Актуални въпроси на оценителската практика: Сб. докл. от Трета нац. конф. на независимите оценители в България, Бургас: КНОБ, 2017, с. 299 - 328.
Преглед на всички публикации