Икономически университет – Варна

доц. д-р Катя Антонова

доц. д-р Катя Антонова

доц. д-р Катя Антонова

315 В

katia_antonova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет онлайн: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

10 мар 2022, кабинет : 12:30-13:30

07 апр 2022, кабинет : 12:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Устойчиво строителство Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 15:00 2-129 У Управление на човешките ресурси 9
15:15 17:00 2-229 У Управление на човешките ресурси 6
Четвъртък
11:15 13:00 223 У Устойчиво строителство 9
13:30 15:00 223 У Управление на човешките ресурси 7
Петък
10:15 13:00 Е-111 Л Управление на човешките ресурси 6, 7, 9
13:30 15:00 Е-307 Л Устойчиво строителство 9
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 24 September 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 32-39. ISSN 2683-0280.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Статия 2020
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 366 - 380.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 293.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 46 - 51.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 155 - 164.
Доклад 2019
Устойчиво управление на чвешките ресурси в съвременната икономическа реалност: Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019г., Варна: Наука и икономика, 2019, 48 - 60.
Статия 2018
International Academic Conferences: Proceedings of IAC 2018 in Vienna Management, Economics and Marketing (IAC-MEM 2018), Prague: Czech Technical University, 2018, July, 350 - 355.
Преглед на всички публикации