Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Йовчев

доц. д-р Иван Йовчев

доц. д-р Иван Йовчев

510

0882164677

yovchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 510: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

28 мар 2022, кабинет онлайн: 13:00-15:00

18 апр 2022, кабинет онлайн: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Бизнес планиране Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Финансиране на недвижима собственост Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Финансиране на инвестиционни проекти Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 Е-221 Л Финансиране на недвижима собственост 13
Вторник
09:15 12:00 Е-221 Л Финансиране на недвижима собственост 1 13
13:30 16:00 Е-Н103 Л Бизнес планиране 6, 7
Сряда
10:15 13:00 Е-101 Л Финансиране на инвестиционни проекти 12
13:30 16:00 Е-311 Л Спецсеминар 14, 15
Четвъртък
10:15 13:00 Е-101 Л Спецсеминар 14, 15
Петък
10:15 13:00 Е-101 Л Спецсеминар 1 14, 15
13:30 16:00 Е-221 Л Финансиране на инвестиционни проекти 1 12
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 433 - 444.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, 58 - 70.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 86 - 96.
Доклад 2016
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 31-ва междунар. научно-практическа конф., ноем. 2016 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, с. 287-295.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 148 - 155.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 332 - 341
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
Студия 2009
Велико Търново : Фабер, 2009, – 76 с.
Студия 2009
// Год. Икон. унив. – Варна, 81, 2009, с. 198-242.
Доклад 2008
// Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация : Сб. докл. от юбил. науч. конф., май 2008 г. : Т. 2., – Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2008, с. 196-203.
Преглед на всички публикации