Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Йовчев

доц. д-р Иван Йовчев

доц. д-р Иван Йовчев

510

0882164677

yovchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 510: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/qzy-rggr-hjj, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет 510: 13:30-14:30

15 апр 2024, кабинет 510: 13:30-14:30

Бизнес планиране
Финансиране на недвижима собственост
Управление на предприятието
Финансиране на инвестиционни проекти
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Финансиране на недвижима собственост 4 7 2-224 08.05.2024 13:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Финансиране на инвестиционни проекти 4 8 1-305 13.05.2024 11:00 - 13:00
Бизнес икономика Бизнес планиране 3 5 1-302 05.06.2024 12:00 - 14:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Управление на предприятието 3 7 1-303 20.06.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2024
Варна : Знание и бизнес, 2024, 156 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 24)., ISBN(онлайн) 978-619-210-076-6 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 433 - 444.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, 58 - 70.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 86 - 96.
Доклад 2016
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 31-ва междунар. научно-практическа конф., ноем. 2016 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, с. 287-295.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 148 - 155.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 332 - 341
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
Студия 2009
// Год. Икон. унив. – Варна, 81, 2009, с. 198-242.
Студия 2009
Велико Търново : Фабер, 2009, – 76 с.
Преглед на всички публикации