Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Йовчев

доц. д-р Иван Йовчев

доц. д-р Иван Йовчев

510

0882164677

yovchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 510: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

21 мар 2023, кабинет 510: 14:00-16:00

11 апр 2023, кабинет 510: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес планиране Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Финансиране на недвижима собственост Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Спецсеминар (по специализации) Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Финансиране на инвестиционни проекти Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-317 Л Бизнес планиране 6
Вторник
10:15 13:00 2-129 Л Спецсеминар (по специализации) 9
16:15 19:00 H-208 У Финансиране на недвижима собственост 8
Сряда
13:30 16:00 2-312 Л Финансиране на инвестиционни проекти 9
16:15 19:00 2-319 Л Финансиране на недвижима собственост 1 8
Четвъртък
10:15 13:00 2-320 Л Финансиране на недвижима собственост 8
13:30 16:00 2-313 Л Спецсеминар (по специализации) 9
Петък
07:30 10:00 2-229 Л Спецсеминар (по специализации) 1 9
10:15 13:00 2-229 Л Финансиране на инвестиционни проекти 1 9
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 433 - 444.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, 58 - 70.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 86 - 96.
Доклад 2016
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 31-ва междунар. научно-практическа конф., ноем. 2016 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, с. 287-295.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 148 - 155.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 332 - 341
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
Студия 2009
Велико Търново : Фабер, 2009, – 76 с.
Студия 2009
// Год. Икон. унив. – Варна, 81, 2009, с. 198-242.
Доклад 2008
// Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация : Сб. докл. от юбил. науч. конф., май 2008 г. : Т. 2., – Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2008, с. 196-203.
Преглед на всички публикации