Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Йовчев

доц. д-р Иван Йовчев

доц. д-р Иван Йовчев

510

0882164677

yovchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 510: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/qzy-rggr-hjj, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет 510: 13:30-14:30

15 апр 2024, кабинет 510: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес планиране Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Финансиране на недвижима собственост Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, СПНС
Магистърски семинар * Курс 5, СПНС-СНУ
Магистърски семинар * Курс 6, СПНС-ДНДО
Финансиране на бизнеса * Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на предприятието Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Финансиране на инвестиционни проекти Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 319 Л Финансиране на инвестиционни проекти 8
Вторник
10:15 13:00 2-313 У Финансиране на инвестиционни проекти 8
Сряда
11:15 13:00 2-319 У Бизнес планиране 5
13:30 16:00 2-221 Л Финансиране на недвижима собственост 7
Четвъртък
11:15 13:00 2-130 Л Управление на предприятието 7
13:30 16:00 2-318 Л Бизнес планиране 5
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 433 - 444.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, 58 - 70.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 86 - 96.
Доклад 2016
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 31-ва междунар. научно-практическа конф., ноем. 2016 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, с. 287-295.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 148 - 155.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 332 - 341
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
Студия 2009
// Год. Икон. унив. – Варна, 81, 2009, с. 198-242.
Студия 2009
Велико Търново : Фабер, 2009, – 76 с.
Доклад 2008
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2008 г., – Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2008, с. 94 - 103.
Преглед на всички публикации