Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Севдалина Христова

гл. ас. д-р Севдалина Христова

гл. ас. д-р Севдалина Христова

315 Б

0882164832

s.hristova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет On-line: 13:15-15:15

Петък, кабинет On-line: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2021, кабинет 315б или On-line чрез платформа eLearn при електронно базиран процес на обучение: 11:30-12:30

09 апр 2021, кабинет 315б или On-line чрез платформа eLearn при електронно базиран процес на обучение: 11:30-12:30

10 май 2021, кабинет 315б или On-line чрез платформа eLearn при електронно базиран процес на обучение: 14:00-15:00

Инвестиции и инвестиционен процес
Бизнес планиране
Финансиране на недвижима собственост
Финансиране на строителното предприятие
Обществени поръчки
Договори и обществени поръчки
Академични изследвания
Вид Година Публикация
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 28, 2020, 3, 223 - 236.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, 77, 2019, 4, 37 - 43.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 166.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882.
Учебно помагало 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 73 с.
Доклад 2018
International Academic Conference on Management, Economics and Marketing (IAC-MAM 2018) : Proceedings of IAC 2018 in Vienna, July 6-7, 2018, Vienna, Prague : Czech Institute of Academic Education, 2018, 342 - 349.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development – 2018: Productivity and Economic Growth: 10th International Scientific Conference, Riga, Latvia, May 10-12, 2018: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2018, с. 187.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 747 - 756.
Преглед на всички публикации