Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Севдалина Христова

гл. ас. д-р Севдалина Христова

гл. ас. д-р Севдалина Христова

315в

0882164832

s.hristova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 315в: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/rse-mxgw-zkx, 11:15-12:15

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 315в: 15:30-16:30

08 апр 2024, кабинет 315в: 15:30-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на проекти Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СО (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 306 У Управление на проекти 19, 20, 21, 22, 23, 24
13:30 15:00 304 У Управление на проекти 4, 28, 29, 32, 33
17:15 19:00 303 У Управление на проекти 10, 13, 15
Сряда
13:30 15:00 H-102 У Управление на проекти 9, 12
15:15 17:00 H-102 У Управление на проекти 5, 16, 17
Четвъртък
09:15 11:00 232 У Управление на проекти 8, 30, 31
13:30 15:00 H-208 У Управление на проекти 11, 14
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Строително предприемачество и недвижима собственост Обществени поръчки 5 13 1-51 11.05.2024 12:00 - 14:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - СНУ Обществени поръчки 5 14 1-51 11.05.2024 12:00 - 14:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Обществени поръчки 6 44 1-51 11.05.2024 12:00 - 14:00
Недвижими имоти и инвестиции Управление на проекти 2 41 eLearn 01.06.2024 11:00 - 13:00
Индустриален бизнес и предприемачество Управление на проекти 2 42 eLearn 01.06.2024 09:00 - 11:00
Икономика и търговия Управление на проекти 2 40 eLearn 08.06.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и одит Управление на проекти 2 38 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Финанси Управление на проекти 2 39 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 09:00 - 11:00 Н-201
29.05.2024 09:00 - 11:00 Н-201
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 184. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 88)., ISBN(печатно) 978-954-21-1157-3
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания] , Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci. , 31, 2022, 6, 172-184., ISSN(печатно) 02053292 / Scopus
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 254-267. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - ноември 2021 г. [Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 36th Inter. Sci. and Practical Conf., Novembe, Варна : Наука и икономика, 2021, 104-109.
Статия 2021
SHS Web of Conferences : Business ànd Regional Development : Sixth International Scientific Conference : Online, Starozagorski Bani, Bulgaria, June 24-25, 2021, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 2021, 120, 04003 1-8., ISSN(онлайн) 2261-2424 / DOI 10.1051/shsconf/202112004003 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 28, 2020, 3, 223 - 236., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Web of Science
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882. / Web of Science
Учебно помагало 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 73 с.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 166. / Web of Science
Преглед на всички публикации