Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Севдалина Христова

гл. ас. д-р Севдалина Христова

гл. ас. д-р Севдалина Христова

315в

0882164832

s.hristova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 315в: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/rse-mxgw-zkx, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

26 окт 2023, кабинет 315в: 15:30-16:30

16 ное 2023, кабинет 315в: 15:30-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Европейски фондове и проекти Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Европейски фондове и проекти Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Европейски и национални програми и фондове Курс 5, УП-СНУ
Европейски и национални програми и фондове Курс 6, УП-ДНДО
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-221 Л Европейски фондове и проекти 6, 8
Четвъртък
11:15 13:00 H-208 У Европейски фондове и проекти 8
13:30 15:00 H-206 У Европейски фондове и проекти 6
2023-11-06 (Понеделник)
16:15 18:00 2-127 Л Европейски и национални програми и фондове 15, 45
2023-11-07 (Вторник)
08:15 10:00 H-212 Л Европейски и национални програми и фондове 15, 45
2023-11-08 (Сряда)
13:30 16:00 2-131 Л Европейски и национални програми и фондове 15, 45
2023-11-11 (Събота)
13:30 17:00 H-214 Л Европейски и национални програми и фондове 15, 45
2023-11-14 (Вторник)
08:15 10:00 319 Л Европейски и национални програми и фондове 15, 45
2023-11-15 (Сряда)
08:15 10:00 2-315 Л Европейски и национални програми и фондове 15, 45
10:15 13:00 2-315 У Европейски и национални програми и фондове 15, 45
2023-11-18 (Събота)
09:15 13:00 H-214 У Европейски и национални програми и фондове 15, 45
2023-11-21 (Вторник)
13:30 16:00 2-132 У Европейски и национални програми и фондове 15, 45
2023-11-25 (Събота)
11:15 13:00 116 У Европейски и национални програми и фондове 15, 45
13:30 16:00 116 У Европейски и национални програми и фондове 15, 45
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес икономика Европейски фондове и проекти 4 6 1-305 12.01.2024 14:00 - 16:00
Управление на проекти - СНУ Европейски и национални програми и фондове 5 15 1-305 13.01.2024 10:00 - 12:00
Управление на проекти - ДНДО Европейски и национални програми и фондове 6 45 1-305 13.01.2024 10:00 - 12:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Европейски фондове и проекти 4 8 1-305 16.01.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 184. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 88)., ISBN(печатно) 978-954-21-1157-3
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 254-267. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания] , Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci. , 31, 2022, 6, 172-184., ISSN(печатно) 02053292 / Scopus
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - ноември 2021 г. [Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 36th Inter. Sci. and Practical Conf., Novembe, Варна : Наука и икономика, 2021, 104-109.
Статия 2021
SHS Web of Conferences : Business ànd Regional Development : Sixth International Scientific Conference : Online, Starozagorski bani, Bulgaria, June 24-25, 2021, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 2021, 120, 04003 1-8.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 28, 2020, 3, 223 - 236., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Web of Science
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882. / Web of Science
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, 77, 2019, 4, 37 - 43.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 166. / Web of Science
Преглед на всички публикации