Икономически университет – Варна

проф. д-р Пламен Илиев

проф. д-р Пламен Илиев

проф. д-р Пламен Илиев

107

pl_iliev@ue-varna.bg

Консултации

Четвъртък, кабинет 107: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2022, кабинет 107: 16:00-18:00

27 апр 2022, кабинет 107: 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на недвижимата собственост Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Бизнес оценяване Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Бизнес оценяване Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Бизнес оценяване Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Спецсеминар (по специализации) Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 Е-221 Л Управление на недвижимата собственост 8
Сряда
13:30 16:00 Е-319 Л Спецсеминар (по специализации) 12
Четвъртък
13:30 16:00 Е-319 Л Бизнес оценяване 12, 13, 14, 15
16:15 19:00 Е-319 Л Спецсеминар (по специализации) 12
Петък
10:15 13:00 Е-101 Л Бизнес оценяване 2 12, 13, 14, 15
13:30 16:00 Е-317 Л Спецсеминар (по специализации) 2 12
Вид Година Публикация
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 9 - 10.
Статия 2015
Знаци : Литература, изкуство, общество , 2015, № 2, с. 5 - 12.
Статия 2015
Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 2, с. 5 - 8.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 2, с. 5 - 8.
Статия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 7 - 11.
Студия 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 54 с.
Учебник 2013
Варна : Наука и икономика, 2013, 368.
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
Монография 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 133 с.
Преглед на всички публикации