Икономически университет – Варна

проф. д-р Пламен Илиев Неактивен

проф. д-р Пламен Илиев

проф. д-р Пламен Илиев Неактивен

107

pl_iliev@ue-varna.bg

Консултации

Четвъртък, кабинет 107: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2022, кабинет 107: 16:00-18:00

27 апр 2022, кабинет 107: 16:00-18:00

Вид Година Публикация
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232., ISBN(печатно) 978-954-21-0971-6
Статия 2015
Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 2, с. 5 - 8.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 9 - 10.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 2, с. 5 - 8.
Статия 2015
Знаци : Литература, изкуство, общество , 2015, № 2, с. 5 - 12.
Статия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 7 - 11.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 368 с.., ISBN(печатно) 978-954-21-0644-9
Студия 2013
Катедра Икономика и управление на строителството, Варна: Наука и икономика, 2013, 54 с.., ISBN(печатно) 978-954-21-0718-7
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 2, с. 18 - 29.
Монография 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 133 с.
Преглед на всички публикации