Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Желев Неактивен

доц. д-р Иван Желев

доц. д-р Иван Желев Неактивен

108

0882164678

zheleff@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 108: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет Е-лърн: 13:30-15:30

12 апр 2022, кабинет Е-лърн или каб. 108, съобразно заповед на Ректора: 13:30-15:30

Вид Година Публикация
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 28, 2020, 3, 223 - 236., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Web of Science
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, IІІ, 2020, 422 – 432.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 423 - 430.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, 58 - 70.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та научна конференция с международно участие - ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на строителството", Варна : Наука и икономика, 2018, 124 - 134.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 57 - 68.
Учебник 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 375., ISBN(печатно) 978-954-21-0893-1
Учебно помагало 2015
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 252 с.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 150 - 153.
Преглед на всички публикации