Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Иванов

доц. д-р Иван Иванов

доц. д-р Иван Иванов

108

0882164678

zheleff@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 108; Консултациите при електронно базирано обучение се провеждат онлайн в Google Meet на следния линк: https://meet.google.com/bdj-hcqe-vrx или на WhatsApp, или Viber на тел. 0882 164 678: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2021, кабинет 108 (при електронно базирано обучение в eLearn): 16:00-18:00

13 апр 2021, кабинет 108 (при електронно базирано обучение в eLearn): 16:00-18:00

Спецсеминар
Инвестиции и инвестиционен процес
Фасилити мениджмънт
Магистърски семинар
Риск мениджмънт
Управление на предприятието
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ISBN 978-619-210-050-6.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 28, 2020, 3, 223 - 236.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, IІІ, 2020, 422 – 432.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 423 - 430.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, 58 - 70.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та научна конференция с международно участие - ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на строителството", Варна : Наука и икономика, 2018, 124 - 134.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 57 - 68.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 375 с.
Учебно помагало 2015
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 252 с.
Доклад 2015
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та юбил. междунар. науч.-практ. конф. - ноем. 2015 = Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 30th Anniversary Inter. Sci. a. Practical Conf. in Nov. 2015. - c. 17 - 29.
Преглед на всички публикации