Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

506

smanoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 506: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/shv-vzmv-ykz, 08:00-09:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет 323: 14:00-15:00

04 апр 2024, кабинет 56: 12:00-13:00

Икономикс
Макроикономика
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Макроикономика 1 4 1-56 05.06.2024 08:00 - 09:00
Туризъм Макроикономика 1 30 1-58 05.06.2024 09:00 - 10:00
Туризъм Макроикономика 1 31 1-58 05.06.2024 10:00 - 11:00
Туризъм Макроикономика 1 32 1-58 06.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Макроикономика 1 33 1-58 06.06.2024 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Макроикономика 1 28 1-56 07.06.2024 09:00 - 10:00
Международни икономически отношения Макроикономика 1 29 1-56 07.06.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Икономикс 5 41 Н-203 10.06.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Икономикс 5 42 Н-203 10.06.2024 10:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Икономикс 5 43 Н-203 10.06.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Икономикс 5 44 Н-203 10.06.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Икономикс 5 45 Н-203 10.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 13:00 - 15:00 1-53
28.06.2024 13:00 - 15:00 1-53
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2024
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2024, 21, 371-400., ISSN(онлайн) 1313-7514 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 242., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 години катедра „Обща икономическа теория“, Варна : Наука и икономика, 2022, 321-329., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1 - 25.
Статия 2021
Dialogue : E-Journal of Tsenov Academy of Economics, Svishtov : Tsenov Academy of Economics, 2021, 1, 65 - 84.
Доклад 2020
Science & Technologies [XXX Международна научна online конференция на Съюза на учените - Стара Загора, 4 - 5 юни 2020], Stara Zagora : Union of Scientists - Stara Zagora, 10, 2020, 6. Social Studies, 41 - 48.
Учебно помагало 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 164., ISBN(печатно) 978-954-449-989-1
Преглед на всички публикации