Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

411 б

smanoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/uuf-jwoo-zmy: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/uuf-jwoo-zmy: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

29 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/uuf-jwoo-zmy: 13:00-

12 апр 2022, кабинет 411 б: 13:00-

Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170.
Статия 2021
Dialogue : E-Journal of Tsenov Academy of Economics, Svishtov : Tsenov Academy of Economics, 2021, 1, 65 - 84.
Статия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1 - 25.
Доклад 2020
Science & Technologies [XXX Международна научна online конференция на Съюза на учените - Стара Загора, 4 - 5 юни 2020], Stara Zagora : Union of Scientists - Stara Zagora, 10, 2020, 6. Social Studies, 41 - 48.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII МНК "Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 449-455.
Статия 2017
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2017, 7-2017, 1-19.
Преглед на всички публикации