Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

411 б

smanoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 411 б: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 411 б: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

13 ное 2019, кабинет 411 б: 13:00-14:00

11 дек 2019, кабинет 411 б: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономикс Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Микроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 232 У Микроикономика 23
15:15 17:00 232 У Микроикономика 5
Вторник
11:15 13:00 511 У Микроикономика 16
15:15 17:00 434 У Микроикономика 13
Сряда
15:15 17:00 302 У Микроикономика 22
Четвъртък
11:15 13:00 305 У Микроикономика 15
13:30 16:00 122 Л Микроикономика 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Петък
11:15 13:00 511 У Микроикономика 10
13:30 15:00 448 У Микроикономика 14
2020-02-08 (Събота)
12:38 14:46 H-207 У Икономикс 65, 66, 67, 68
2020-02-13 (Четвъртък)
10:30 13:16 H-206 У Икономикс 65, 66, 67, 68
2020-02-14 (Петък)
12:00 14:46 H-206 У Икономикс 65, 66, 67, 68
2020-02-16 (Неделя)
13:30 16:16 H-207 У Икономикс 65, 66, 67, 68
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII МНК "Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 449-455.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Статия 2017
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2017, 7-2017, 1-19.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Доклад 2010
The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World : EBEEC 2010 : 2nd International Conference, Kavala, Greece : Kavala Institute of Technology, 2010, 30 - 37.
Статия 2009
e-Journal VFU : Администрация, управление и икономика, Варна : ВСУ Черноризец Храбър , 2009, 2, 1 - 12.
Доклад 2008
Морски научен форум, Варна : ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 2008, 4, 220 - 227.
Преглед на всички публикации