Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

411 б

smanoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 411 б: 11:15-13:15

Петък, кабинет 411 б: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 303 У Микроикономика 21
15:15 17:00 523 У Микроикономика 30
Сряда
09:15 11:00 310 У Маркетинг 2
15:15 17:00 310 У Микроикономика 29
Четвъртък
13:30 15:00 2-221 У Маркетинг 16
15:15 17:00 2-129 У Маркетинг 17
Петък
11:15 13:00 H-101 У Маркетинг 7
13:30 15:00 304 У Микроикономика 18
Вид Година Публикация
Доклад 2020
ХХХ Юбилейна международна научна конференция, 4-5 юни 2020, Съюз на учените - Стара Загора - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII МНК "Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 449-455.
Статия 2017
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2017, 7-2017, 1-19.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Доклад 2010
The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World : EBEEC 2010 : 2nd International Conference, Kavala, Greece : Kavala Institute of Technology, 2010, 30 - 37.
Статия 2009
e-Journal VFU : Администрация, управление и икономика, Варна : ВСУ Черноризец Храбър , 2009, 2, 1 - 12.
Преглед на всички публикации