Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

411 б

smanoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 411 б: 11:15-13:15

Петък, кабинет 411 б: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 303 У Микроикономика 21
15:15 17:00 523 У Микроикономика 30
Сряда
09:15 11:00 310 У Маркетинг 2
15:15 17:00 310 У Микроикономика 29
Четвъртък
13:30 15:00 2-221 У Маркетинг 16
15:15 17:00 2-129 У Маркетинг 17
Петък
11:15 13:00 H-101 У Маркетинг 7
13:30 15:00 304 У Микроикономика 18
Вид Година Публикация
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2017
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2017, 7-2017, 1-19.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII МНК "Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 449-455.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Доклад 2010
The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World : EBEEC 2010 : 2nd International Conference, Kavala, Greece : Kavala Institute of Technology, 2010, 30 - 37.
Статия 2009
e-Journal VFU : Администрация, управление и икономика, Варна : ВСУ Черноризец Храбър , 2009, 2, 1 - 12.
Доклад 2008
Морски научен форум, Варна : ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 2008, 4, 220 - 227.
Преглед на всички публикации