Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

411 б

smanoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет on-line: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет on-line: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

24 мар 2021, кабинет e-learn Икономикс - зад.обучение: 14:00-

21 апр 2021, кабинет e-learn Икономикс - зад. обучение: 14:00-

26 май 2021, кабинет e-learn Икономикс - зад.обучение: 14:00-

Макроикономика
Вид Година Публикация
Статия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1 - 25.
Статия 2021
Dialogue : E-Journal of Tsenov Academy of Economics, Svishtov : Tsenov Academy of Economics, 2021, 1, 65 - 84.
Доклад 2020
Science & Technologies [XXX Международна научна online конференция на Съюза на учените - Стара Загора, 4 - 5 юни 2020], Stara Zagora : Union of Scientists - Stara Zagora, 10, 2020, 6. Social Studies, 41 - 48.
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2017
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2017, 7-2017, 1-19.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII МНК "Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 449-455.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Преглед на всички публикации