Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

411 б

smanoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 411 б: 10:15-12:15

Вторник, кабинет 411 б: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет 411 б: 10:15-

06 апр 2020, кабинет 411 б: 10:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на управлението Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 H-102 У Макроикономика 30
13:30 15:00 222 У Макроикономика 29
Вторник
11:15 13:00 304 У Макроикономика 10
15:15 17:00 310 У Макроикономика 27
Сряда
11:15 13:00 2-224 У Теория на управлението 38
Четвъртък
13:30 15:00 305 У Макроикономика 28
15:15 17:00 523 У Макроикономика 5
Петък
11:15 13:00 433 У Икономикс 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 74, 75, 77
Вид Година Публикация
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII МНК "Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 449-455.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Статия 2017
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2017, 7-2017, 1-19.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Доклад 2010
The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World : EBEEC 2010 : 2nd International Conference, Kavala, Greece : Kavala Institute of Technology, 2010, 30 - 37.
Статия 2009
e-Journal VFU : Администрация, управление и икономика, Варна : ВСУ Черноризец Храбър , 2009, 2, 1 - 12.
Доклад 2008
Морски научен форум, Варна : ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 2008, 4, 220 - 227.
Преглед на всички публикации