Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

411 б

smanoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 411 б: 10:15-12:15

Вторник, кабинет 411 б: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет e-learn Икономикс: 15:00-16:00

Теория на управлението
Икономикс
Макроикономика
Вид Година Публикация
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII МНК "Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 449-455.
Статия 2017
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2017, 7-2017, 1-19.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Доклад 2010
The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World : EBEEC 2010 : 2nd International Conference, Kavala, Greece : Kavala Institute of Technology, 2010, 30 - 37.
Статия 2009
e-Journal VFU : Администрация, управление и икономика, Варна : ВСУ Черноризец Храбър , 2009, 2, 1 - 12.
Статия 2008
Научен алманах на ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Икономика и стопанско управление, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2008, 5, 37 - 51.
Преглед на всички публикации