Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

401

s.mihaylova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 401: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 401: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 H-103 У Микроикономика 3
11:15 13:00 303 У Микроикономика 31, 34
Сряда
11:15 13:00 302 У Микроикономика 32
2020-02-04 (Вторник)
11:15 13:00 303 У Макроикономика 56
2020-02-07 (Петък)
11:15 13:00 302 У Макроикономика 56
2020-02-08 (Събота)
11:15 13:00 306 У Макроикономика 56
Вид Година Публикация
Статия 2019
BEP : Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2019, 07-2019, 1 - 26.
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 1, 71 - 84.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 226 - 235.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения”, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 418-423.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Преглед на всички публикации