Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

401

s.mihaylova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 401: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 401: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 312 У Микроикономика 17
17:15 19:00 304 У Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 42
Вторник
13:30 15:00 448 У Микроикономика 11
15:15 17:00 448 У Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 43
Четвъртък
13:30 15:00 H-102 У Микроикономика 28
15:15 17:00 223 У Микроикономика 26
Петък
08:15 10:00 232 У Микроикономика 10
11:15 13:00 H-103 У Микроикономика 27
Вид Година Публикация
Статия 2020
Croatian Economic Survey, Zagreb : The Institute of Economics, 22, 2020, 1, 65 - 101.
Статия 2019
BEP : Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2019, 07-2019, 1 - 26.
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 1, 71 - 84.
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 226 - 235.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения”, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 418-423.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Преглед на всички публикации