Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

405

s.mihaylova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 405: 10:15-11:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/yqy-ghsb-ymq, 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 56: 14:00-15:00

17 апр 2024, кабинет 56: 14:00-15:00

Макроикономика
Транснационални корпорации и световната икономика
Вид Година Публикация
Доклад 2024
XXI. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Plovdiv, Bulgaria, March 16-17, 2024, Plovdiv : University of Agribusiness and Rural Development et al., 2024, XXVI, 299-308., ISBN(онлайн) 978-9989-695-77-3 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Статия 2023
BEP: Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2023, 04, March, 1-21., ISSN(онлайн) 2367-7082 / Линк
Статия 2023
BEP: Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2023, 05, September, 1-20., ISSN(онлайн) 2367-7082 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 години катедра „Обща икономическа теория“, Варна : Наука и икономика, 2022, 228-236., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Монография 2021
Варна : СТЕНО, 2021, 321., ISBN(печатно) 978-619-241-132-9 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 233-247.
Статия 2020
Croatian Economic Survey, Zagreb : The Institute of Economics, 22, 2020, 1, 65 - 101.
Преглед на всички публикации