Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

401

s.mihaylova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 401: 15:15-17:15

Петък, кабинет 401: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Макроикономика Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Транснационални корпорации и световната икономика Курс 5, (Редовно обучение)
Транснационални корпорации и световната икономика Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 232 У Макроикономика 1
13:30 15:00 232 У Макроикономика 2
Сряда
09:15 11:00 2-130 У Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 46
11:15 13:00 2-130 У Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 45
Четвъртък
11:15 13:00 304 У Макроикономика 32
13:30 15:00 304 У Макроикономика 31, 34
Петък
11:15 13:00 H-207 У Макроикономика 4
13:30 15:00 H-102 У Макроикономика 3
2020-02-27 (Четвъртък)
15:15 16:00 444 У Транснационални корпорации и световната икономика 24, 25
Вид Година Публикация
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 1, 71 - 84.
Статия 2019
BEP : Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2019, 07-2019, 1 - 26.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 226 - 235.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения”, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 418-423.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Доклад 2015
Сборник с доклади от международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения”, Наука и Икономика, 1, 2015, 123 – 130.
Преглед на всички публикации