Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

401

s.mihaylova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 401; https://meet.google.com/yqy-ghsb-ymq: 15:15-17:15

Вторник, кабинет 401; https://meet.google.com/yqy-ghsb-ymq: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 222 У Микроикономика 25
Вторник
15:15 17:00 H-102 У Микроикономика 44
17:15 19:00 523 У Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 31
Сряда
09:15 11:00 2-311 Л Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 31, 32
Петък
09:15 11:00 511 У Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 32
11:15 13:00 H-102 У Микроикономика 26
Вид Година Публикация
Статия 2020
Croatian Economic Survey, Zagreb : The Institute of Economics, 22, 2020, 1, 65 - 101.
Статия 2019
BEP : Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2019, 07-2019, 1 - 26.
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 1, 71 - 84.
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения”, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 418-423.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 226 - 235.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Преглед на всички публикации