Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

401

s.mihaylova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 401: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 401: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 H-103 У Микроикономика 3
11:15 13:00 303 У Микроикономика 31, 34
Сряда
11:15 13:00 302 У Микроикономика 32
2019-09-28 (Събота)
09:15 13:00 232 У Микроикономика 55
2019-09-30 (Понеделник)
11:15 13:00 448 У Микроикономика 55
Вид Година Публикация
Статия 2019
BEP : Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2019, 07-2019, 1 - 26.
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 1, 71 - 84.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 226 - 235.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения”, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 418-423.
Статия 2017
South East European Journal of Economics and Business, De Gruyter , 12, 2017, 1, 38-49.
Статия 2016
Bulgarian Economic Papers, Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski , 2016, 10-2016.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Преглед на всички публикации