Икономически университет – Варна

доц. д-р Калин Господинов

доц. д-р Калин Господинов

доц. д-р Калин Господинов

401

k.gospodinov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет к. 401; https://meet.google.com/iai-jypj-ahy: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 306 У Микроикономика 10
13:30 15:00 H-103 У Микроикономика 9
Сряда
09:15 12:00 Е–323 Л Микроикономика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Петък
10:15 13:00 Е–323 Л Микроикономика 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
2021-09-23 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е-Н104 Л Микроикономика 38, 39, 40, 42, 43
2021-09-24 (Петък)
13:30 15:00 Е-305 Л Микроикономика 38, 39, 40, 42, 43
2021-09-27 (Понеделник)
11:15 13:00 Е-306 Л Микроикономика 38, 39, 40, 42, 43
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 40 - 45.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2016
Сборник с доклади: Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2009 г. , Варна: Наука и икономика, 2016, 338-345.
Монография 2016
Варна: Стено, 2016, 191.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Статия 2015
Икономически и социални алтернативи , 2015, № 1, с. 32 - 46.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Преглед на всички публикации