Икономически университет - Варна

доц. д-р Калин Господинов

доц. д-р Калин Господинов

401

k.gospodinov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

04 юни 2020, кабинет eLearn - Икономикс: 10:00-11:00

06 юни 2020, кабинет eLearn - Микроикономика: 16:00-18:00

04 юни 2020, кабинет eLearn - Макроикономика: 10:00-11:00

Макроикономика
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Монография 2016
Варна: Стено, 2016, 191.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Доклад 2016
Сборник с доклади: Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2009 г. , Варна: Наука и икономика, 2016, 338-345.
Статия 2015
Икономически и социални алтернативи , 2015, № 1, с. 32 - 46.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Статия 2014
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2014, с. 21 - 27.
Преглед на всички публикации