Икономически университет - Варна

доц. д-р Калин Господинов

доц. д-р Калин Господинов

401

k.gospodinov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 401: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

05 мар 2020, кабинет 401: 09:00-11:00

09 апр 2020, кабинет 401: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Макроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 18:00 128 Л Макроикономика 35, 36, 37, 38, 39, 40
Сряда
13:30 16:00 316 Л Макроикономика 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19
Четвъртък
10:15 13:00 323 Л Макроикономика 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Доклад 2016
Сборник с доклади: Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2009 г. , Варна: Наука и икономика, 2016, 338-345.
Монография 2016
Варна: Стено, 2016, 191.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Статия 2015
Икономически и социални алтернативи , 2015, № 1, с. 32 - 46.
Монография 2014
- Варна : СТЕНО, 2014. - 232 с.
Преглед на всички публикации