Икономически университет - Варна

доц. д-р Калин Господинов

доц. д-р Калин Господинов

401

k.gospodinov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 401: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

30 окт 2019, кабинет 401: 15:00-17:00

06 ное 2019, кабинет 401: 15:00-17:00

04 дек 2019, кабинет 401: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 434 У Микроикономика 8
13:30 15:00 304 У Микроикономика 9
Вторник
10:15 13:00 316 Л Микроикономика 35, 36, 37, 38, 39, 40
Сряда
09:15 11:00 434 У Микроикономика 6
13:30 15:00 H-102 У Микроикономика 7
Четвъртък
13:30 16:00 323 Л Микроикономика 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2016
Сборник с доклади: Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2009 г. , Варна: Наука и икономика, 2016, 338-345.
Монография 2016
Варна: Стено, 2016, 191.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Статия 2015
Икономически и социални алтернативи , 2015, № 1, с. 32 - 46.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Учебно помагало 2014
Електронен сборник под общата редакция на доц. д-р Калоян Колев, Варна: Наука и икономика, 2014, c.166.
Преглед на всички публикации