Икономически университет - Варна

доц. д-р Калин Господинов

доц. д-р Калин Господинов

401

k.gospodinov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 12:00 Е–323 Л Микроикономика 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Вторник
12:15 15:00 Е–Н208 Л Микроикономика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Петък
08:15 10:00 523 У Микроикономика 33
2020-09-24 (Четвъртък)
10:15 13:00 220 Л Микроикономика 45, 46, 47, 48, 49, 50
2020-09-25 (Петък)
10:15 13:00 220 Л Микроикономика 45, 46, 47, 48, 49, 50
2020-09-26 (Събота)
15:15 18:00 220 Л Микроикономика 45, 46, 47, 48, 49, 50
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Доклад 2016
Сборник с доклади: Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2009 г. , Варна: Наука и икономика, 2016, 338-345.
Монография 2016
Варна: Стено, 2016, 191.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Статия 2015
Икономически и социални алтернативи , 2015, № 1, с. 32 - 46.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Студия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 257 - 307.
Преглед на всички публикации