Икономически университет – Варна

доц. д-р Калин Господинов

доц. д-р Калин Господинов

доц. д-р Калин Господинов

401

k.gospodinov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет к. 401; https://meet.google.com/iai-jypj-ahy: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

02 ное 2021, кабинет 401: 11:00-13:00

14 дек 2021, кабинет 401: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономикс Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-07 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-220 Л Икономикс 55, 56, 57, 58, 59
2022-02-08 (Вторник)
13:30 15:00 Е–Н209 Л Икономикс 55, 56, 57, 58, 59
2022-02-09 (Сряда)
09:15 11:00 Е-101 Л Икономикс 55, 56, 57, 58, 59
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 40 - 45.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2016
Сборник с доклади: Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2009 г. , Варна: Наука и икономика, 2016, 338-345.
Монография 2016
Варна: Стено, 2016, 191.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Статия 2015
Икономически и социални алтернативи , 2015, № 1, с. 32 - 46.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Преглед на всички публикации