Икономически университет - Варна

проф. д-р Зоя Младенова

проф. д-р Зоя Младенова

228

zoya_mladenova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 228 10:00 u0434u043e 12:00: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 228: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2019, кабинет 228: 10:00-12:00

11 ное 2019, кабинет 228: 10:00-12:00

16 дек 2019, кабинет 228: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 127В Л Микроикономика 31, 32, 34
Вторник
10:15 13:00 316 Л Микроикономика 35, 36, 37, 38, 39, 40
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 191.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 334 - 349.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 15 - 34.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 334 - 349.
Студия 2017
Икономически изследвания, София : БАН, Год. XXVI, 2017, 4, 3 - 40.
Доклад 2016
Сборник с доклади, Трета национална конференция по политическа икономия, Русе, септември 2016 г., РУ "Ангел Кънчев", 2016, 30-36.
Статия 2016
Известия. Списание на ИУ - Варна, 60, 2016, 4, 411 - 424.
Доклад 2016
Кръгла маса на кат. ОИТ на тема "Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза", Варна: Наука и икономика, 2016, 9-55.
Доклад 2016
Challenges in Teaching International Economy in Bulgaria: Кръгла маса, София: ВУЗФ, 2016.
Преглед на всички публикации