Икономически университет - Варна

проф. д-р Зоя Младенова

проф. д-р Зоя Младенова

228

zoya_mladenova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 228 10:00 u0434u043e 12:00: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 228: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

20 май 2020, кабинет eLearn Макроикономика: 13:00-14:00

20 май 2020, кабинет eLearn Microeconomics: 13:00-13:00

22 май 2020, кабинет eLearn TNC and FDI: 10:00-11:00

26 май 2020, кабинет eLearn Микроикономика: 15:30-

26 май 2020, кабинет еLearn Икономикс: 15:00-

Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции
Транснационални корпорации и световната икономика
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 191.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Студия 2017
Икономически изследвания, София : БАН, Год. XXVI, 2017, 4, 3 - 40.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 334 - 349.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 334 - 349.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 15 - 34.
Доклад 2016
Кръгла маса на кат. ОИТ на тема "Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза", Варна: Наука и икономика, 2016, 9-55.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, 88, 2016, 15 - 58.
Статия 2016
Известия. Списание на ИУ - Варна, 60, 2016, 4, 411 - 424.
Доклад 2016
Challenges in Teaching International Economy in Bulgaria: Кръгла маса, София: ВУЗФ, 2016.
Преглед на всички публикации