Икономически университет – Варна

проф. д-р Зоя Младенова Неактивен

проф. д-р Зоя Младенова

проф. д-р Зоя Младенова Неактивен

112

zoya_mladenova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Понеделник, кабинет 112: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

20 ное 2020, кабинет 112: 09:00-10:00

04 дек 2020, кабинет 112: 09:00-10:00

24 мар 2021, кабинет 112: 14:00-15:30

26 май 2021, кабинет 112: 09:00-10:00

Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : СТЕНО, 2021, 321., ISBN(печатно) 978-619-241-132-9 / Линк
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 191.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 334 - 349.
Студия 2017
Икономически изследвания, София : БАН, Год. XXVI, 2017, 4, 3 - 40.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 15 - 34.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 334 - 349.
Доклад 2016
Кръгла маса на кат. ОИТ на тема "Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза", Варна: Наука и икономика, 2016, 9-55.
Статия 2016
Известия. Списание на ИУ - Варна, 60, 2016, 4, 411 - 424.
Доклад 2016
Сборник с доклади, Трета национална конференция по политическа икономия, Русе, септември 2016 г., РУ "Ангел Кънчев", 2016, 30-36.
Преглед на всички публикации