Икономически университет - Варна

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

318A

mavrov_h@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, 11:00-13:00

Консултации

Сряда, 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2020, кабинет 128 зала: 11:00-

16 апр 2020, кабинет 128 зала: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Икономикс Курс 5, (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 220 Л Икономикс 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 74, 75, 77
Сряда
13:30 16:00 323 Л Макроикономика 5, 10, 27, 28, 29, 30
Четвъртък
10:15 13:00 128 Л Макроикономика 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Икономикс“ на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 39 - 50. ISBN 978-619-232-222-9 (CD).
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 5 - 12.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създаването на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 135 - 144.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 152 - 162.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 5 - 12.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция "Икономика в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)", Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 269-274., Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 269-274..
Доклад 2016
Сборник с доклади от национална научна кръгла маса "Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.", Варна: Наука и икономика, 2016, 219-231.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените-Варна, Серия „Икономически науки, 2016, 2, 51-57.
Преглед на всички публикации