Икономически университет – Варна

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

315Б

mavrov_h@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 315Б присъствен : 13:30-15:30

Консултации

Четвъртък, кабинет 315Б присъствен : 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

06 апр 2023, кабинет зала H-201: 08:45-

20 апр 2023, кабинет зала H-201: 08:45-

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси Макроикономика 1 39 1-56 03.06.2023 10:00 - 11:00
Икономика и търговия Макроикономика 1 40 1-56 03.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и одит Макроикономика 1 18 Н-214 06.06.2023 08:00 - 10:00
Счетоводство и одит Макроикономика 1 19 Н-214 06.06.2023 10:00 - 12:00
Финанси Макроикономика 1 22 1-437 07.06.2023 12:00 - 14:00
Финанси Макроикономика 1 23 1-437 07.06.2023 14:00 - 16:00
Счетоводство и финанси Макроикономика 1 20 1-437 08.06.2023 12:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Макроикономика 1 21 1-437 08.06.2023 14:00 - 16:00
Дигитални технологии в бизнеса Макроикономика 1 8 1-437 09.06.2023 10:00 - 12:00
Социална сигурност и застраховане Макроикономика 1 24 1-437 09.06.2023 08:00 - 10:00
Счетоводство и одит Макроикономика 1 38 1-55 10.06.2023 10:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Макроикономика 1 41 1-56 10.06.2023 10:00 - 11:00
Индустриален бизнес и предприемачество Макроикономика 1 42 1-55 10.06.2023 10:00 - 11:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Управленска икономика 5 38 1-53 14.06.2023 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Икономикс 5 39 1-50 17.06.2023 12:00 - 14:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Икономикс 5 40 1-50 17.06.2023 12:00 - 14:00
Международен туристически бизнес - СПН Икономикс 5 41 1-50 17.06.2023 12:00 - 14:00
Банков мениджмънт - ДНДО Икономикс 5 49 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Финанси и иновации - ДНДО Икономикс 5 50 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Икономикс 5 51 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Икономикс 5 52 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес - ДНДО Икономикс 5 53 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Бизнес консултиране - ДНДО Икономикс 5 54 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Икономикс 5 55 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Икономикс 5 56 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Икономикс 5 57 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Финанси и иновации - СПН Икономикс 5 58 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Икономикс 5 59 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Икономикс 5 61 1-50 17.06.2023 12:00 - 14:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Икономикс 5 62 1-50 17.06.2023 12:00 - 14:00
Бизнес консултиране - СПН Икономикс 5 63 1-50 17.06.2023 14:00 - 16:00
Туризъм Макроикономика 1 30 Н-214 20.06.2023 08:00 - 10:00
Туризъм Макроикономика 1 31 Н-214 20.06.2023 10:00 - 12:00
Туризъм Макроикономика 1 32 Н-214 21.06.2023 08:00 - 10:00
Туризъм Макроикономика 1 33 Н-214 21.06.2023 10:00 - 12:00
Международни икономически отношения Макроикономика 1 28 Н-214 22.06.2023 13:00 - 15:00
Международни икономически отношения Макроикономика 1 29 Н-214 22.06.2023 15:00 - 17:00
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 149-157.
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 1, 401-411.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 119 - 127.
Доклад 2020
Икономическите предизвикателства: държавата и пазарът : Пета научна конференция на катедра Икономикс, София : Изд. комплекс - УНСС , 2020, 13 - 22.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 176 - 184.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 657 - 669.
Статия 2020
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 2, 81 - 96.
Доклад 2019
Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Икономикс“ на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 39 - 50., ISBN(онлайн) 978-619-232-222-9 (CD)
Преглед на всички публикации