Икономически университет - Варна

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

318A

mavrov_h@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, 11:00-13:00

Консултации

Четвъртък, 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

10 окт 2019, кабинет 128 зала: 11:00-

14 ное 2019, кабинет 128 зала: 10:00-

12 дек 2019, кабинет 128 зала: 10:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Икономикс Курс 5, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, Корпоративен бизнес и управление - ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, Логистичен мениджмънт - ДНДО (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 128 Л Микроикономика 5, 10, 27, 28, 29, 30
Четвъртък
10:15 13:00 128 Л Микроикономика 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
2020-02-10 (Понеделник)
10:15 13:00 H-207 Л Икономикс 69, 70, 71
2020-02-12 (Сряда)
15:15 18:00 H-207 Л Икономикс 69, 70, 71
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Икономикс“ на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 39 - 50. ISBN 978-619-232-222-9 (CD).
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 5 - 12.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създаването на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 135 - 144.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция "Икономика в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)", Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 269-274., Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 269-274..
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 5 - 12.
Доклад 2017
Economy and Economic Theory: Problems and Interactions, Conference Proceedings 2017, Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 152 - 162.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 152 - 162.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Преглед на всички публикации