Икономически университет – Варна

х. проф. дин Ивона Якимова Неактивен

х. проф. дин Ивона Якимова

х. проф. дин Ивона Якимова Неактивен

104

Консултации на място

Понеделник, кабинет 104: 11:00-13:00