Икономически университет – Варна

ОВ, Фонд "Култура" Проект "Документален филм 100 години Икономически университет - Варна"

Финансираща организация: Община Варна, Дирекция "Култура и духовно развитие", Фонд "Култура"

Направление: 2.5. "Филмово изкуство"

Бенефициент: Икономически университет – Варна

Договор за безвъзмездно финансиране:  28.08.2020 г.

Бюджет на проекта:

Общ бюджет: 7 384 лв., от които:

  • 7000 лв. финансова подкрепа от Община Варна чрез фонд "Култура" и

  • 384 лв. осигурени собствени средства от Икономически университет – Варна.

Продължителност на проекта: 24.08.2020 г. – 06.12.2020 г.

Проектът „Документален филм 100 г. Икономически университет – Варна“ цели да опубличи както достойната история, така и модерното настояще на първото висше икономическо училище в България.  Изработването му от екип на РТВЦ – Варна и излъчването му в програмата на БНТ са част от събитията за отбелязването на вековния юбилей през 2020 г. Сценарият на 30-минутния филм ще онагледи по достъпен и интересен начин факти и исторически документи от създаването на ИУ – Варна до днес с ценни архивни кадри, както и знакови моменти от съвременния живот във висшето училище – учебен процес, научноизследователска работа, студентски дейности, културен и спортен календар, и др. Реализацията му от екип на РТВЦ – Варна (сценарист, оператор, редактор, режисьор) е гаранция за професионализъм и качество.

Документалният филм  цели да покаже на младите хора и широката общественост не само във Варна, но и в цялата страна значимата история на ИУ, както и водещата му роля за културно-просветния живот в града и страната. Освен като лидер в научната и образователната сфера ИУ - Варна се отличава и с богата културна дейност, насочена към младите хора, благодарение на което през 2019 г. е вписан като културна организация към Министерството на културата с Удостоверение №132(1679)/31.10.2019 г.

Конкретните планирани дейности за изпълнение на проект "Документален филм 100 години Икономически университет - Варна" са:
1. Организация и управление на проекта - има за цел да допринесе за безпроблемното изпълнение на планираните дейности.
2. Набиране на архивни материали, свързани с основаването и развитието на ИУ-Варна през последните 100 години.
Целта е да се представят в национален мащаб  ценни факти от историята на университета, който е един от културните и образователни символи на България.
3. Изготвяне на концепция и базисни текстове за съдържанието на сценария.
Предвижда се изработване на подходящ сценарий на филма и цялостна концепция за визуализацията му. Дейността има за цел да направи всички открити исторически материали достъпни за обществеността,която ще може да вникне по-дълбоко в смисъла на филма и да осъзнае в по-голяма степен високата образователна и културна стойност, която развитието на институцията има не само за гр. Варна, но и за българската нация.
4. Организиране на заснемане на проследяващи кадри и интервюта.
Дейността е насочена към реалното заснемане на проследяващи кадри, интервюта с РТС и др.
5.Обработка и монтаж на събрания и заснет материал от РТВЦ - Варна.
Дейността е свързана с производството на 30-минутен филм, в т.ч. монтаж, озвучаване и др.
6. Организиране и провеждане на премиера на филма в ИУ – Варна с цел привличане на общественото внимание – декември 2020г.
7. Осигуряване на публичност по проекта – чрез печатни рекламни материали, публикация в местни медии, участие в радио предаване, платен репортаж и др.

Поради удължаването на противоепидемичните мерки в страната премиерата на документалния филм "100 години Икономически университет – Варна с академични традиции в бъдещето" се състоя онлайн в официалния YouTube канал на университета https://www.youtube.com/user/uevarnabg на 1 декември 2020 г. от 17.00 ч.

Сценарият на 30-минутния филм онагледява достъпно и интересно исторически факти за създаването на ИУ – Варна с ценни архивни кадри, както и знакови моменти от съвременния му живот – учебен процес, научноизследователска работа, студентски дейности, културен и спортен календар, и др. Автор на сценария е Бистра Варнева, режисьор – Мариета Бобева, оператор – Неделчо Чавдаров, монтажист – Владимир Томчев.

Линк към филма: https://www.youtube.com/watch?v=pBE0mBxG2mM

Линк към репортаж за филма, излъчен в предаването "Линия култура" на БНТ 2: https://www.youtube.com/watch?v=OcZoTd8vIis

Екип за организация и управление, координати за контакт


Елица Виденова

Елица Виденова

Елица Виденова Ръководител проект

Информационен център, Студентска улица

0882 164609

pr_expert@ue-varna.bg

Росица Заркова

Росица Заркова

Експерт "Проучвания и анализи"

ет. 5

088 216 4848

library@ue-varna.bg

Милена Комитска

Милена Комитска

Експерт "Проучвания и анализи"

Информационен център, Студентска улица

0882164656

pr_office@ue-varna.bg