Икономически университет – Варна

Екип за организация и управление, координати за контакт


инж. Мариана Николова

инж. Мариана Николова

инж. Мариана Николова

Функционален експерт

68

0882164814

webmaster@ue-varna.bg

Гергана Нанева

Гергана Нанева

Експерт "Финансово-счетоводно обслужване"

231

0882164788

g_naneva@ue-varna.bg

Галина Андреева

Галина Андреева

Експерт "Финансово-счетоводно обслужване"

231

0882164796

g.andreeva@ue-varna.bg

Милена Великова

Милена Великова

Експерт "Финансово-счетоводно обслужване"

231

0882164823

m.velikova@ue-varna.bg

Юлиян Губатов

Юлиян Губатов

Експерт "Финансово-счетоводно обслужване"

231

0882164822

u.gubatov@ue-varna.bg

Десислава Моллова

Десислава Моллова

Технически изпълнител

Студентска улица, ет. 1

0882164762

ios@ue-varna.bg

Мариана Гегова

Мариана Гегова

Мариана Гегова

Технически изпълнител

ет. 2, каб. 209

0882164554

m.gegova@ue-varna.bg

Ивета Узунова

Ивета Узунова

Ивета Узунова

Технически изпълнител

210

0882393899

iveta.uzunova@ue-varna.bg

Ана Янакиева

Ана Янакиева

Ана Янакиева

Технически изпълнител

215

0882164768

ana_yanakieva@ue-varna.bg

Деница Караджова

Деница Караджова

Деница Караджова

Технически изпълнител

215

0884544654

dkaradzhova@ue-varna.bg