Икономически университет - Варна

Екип за организация и управление, координати за контакт


Гергана Нанева

Гергана Нанева

Експерт "Финансово-счетоводно обслужване"

231

0882 164788

g_naneva@ue-varna.bg

Галина Андреева

Галина Андреева

Експерт "Финансово-счетоводно обслужване"

231

0882 164796

g.andreeva@ue-varna.bg

Милена Великова

Милена Великова

Експерт "Финансово-счетоводно обслужване"

231

0882 164823

m.velikova@ue-varna.bg

Юлиян Губатов

Юлиян Губатов

Експерт "Финансово-счетоводно обслужване"

231

0882 164822

u.gubatov@ue-varna.bg

Наталия Димитрова

Наталия Димитрова

Технически изпълнител

Студентска улица, ет. 1

0882164762

ios@ue-varna.bg