Икономически университет - Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура №1

ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане пряко договаряне с определени лица с предмет "Охранителни дейности, включително въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от Икономически университет - Варна“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 7971 3000 „Охранителни услуги“.

 

СРОК за влизане на решението в сила - 16.30 часа на 22 февруари 2020 г.    

  1. Решение за откриване на процедура

Дата на публикуване: 12.02.2020 г.

       2. Покана до определени лица
       3. Приложения в DOC формат

Дата на публикуване: 25.02.2020 г.

       4. Протокол вх.№ РД-20-245/18.03.2020 г.
       5. Доклад от 18.03.2020 г.
       6. Решение от 18.03.2020 г.
       7. Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

       8. Договор
       9. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 15.05.2020 г.