Икономически университет – Варна

Про

06.04.2023 г., 10:00 ч.
Откриване на Изложба "Златни страници". В седмицата на правото 06 – 12 април 2023 г., библиотеката на ИУ – Варна съвместно с катедра "Правни науки" организират изложба под надслов "Златни страници".
06 – 12 април 2023 г.
Дарителска акция под надслов "Малка юридическа библиотека", предназначена за фонда с юридическа литература на ИУ – Варна, към която могат да се включат настоящи и бивши преподаватели, практикуващи юристи, съпричастни към каузите на образованието и правната култура, възпитаници на ИУ – Варна. Книгите се предоставят от дарителите в периода 06 – 12 април 2023 г. в заемна служба на библиотеката.
10.04.2023 г., 10:00 ч.
Студентска научна сесия, секция "Правни науки" 2023 г., събитие, което ще се проведе в зала Coworking Space за студентите в ИУ – Варна.
10.04.2023 г., 10:15 ч., зала 122
"Първи стъпки в медиацията"
Събитие, което цели да срещне студенти, преподаватели и служители на ИУ – Варна с медиатори от Институт "Итера" и Университетски център по медиация.
Ще бъдат представени основни моменти и тренинги свързани с медиацията.
Събитието ще се осъществи присъствено.
11.04.2023 г., 16:15 ч., зала 128
Публична лекция на Федерален съдия Дейвид Кемпбъл от САЩ "Дигитализация в съдебната система"
12.04.2023 г., 10:30 ч., зала 122
Публична лекция на тема "Изкуствения интелект в съдебното производство".
Гост - лектор Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна
6 април

Откриване на Изложба „Златни страници“. В седмицата на правото 06-12 април 2023 г., библиотеката на ИУ – Варна съвместно с катедра „Правни науки“ организират изложба под надслов „Златни страници“.