Икономически университет - Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

 

 

 • Конкурс на фонд "Научни изследвания" (ФНИ) за проекти по програми за двустранно сътрудничество - България - Русия 2019 - 2020 г.:
  • краен срок за подаване на проектни предложения към ФНИ е 17 часа на 20.03.2020 година.;
  • научни области: Математика, механика; Физика и астрономия; Химия и материалознание; Биология; Науки за Земята; Информационни и комуникационни технологии и компютърни системи; Основи на инженерните науки; История, археология, етнология и антропология, философия, политология, социология, право, история на науката и технологиите, икономика; Филология и история на изкуствата; Психология, основни проблеми на образованието, социални проблеми на човешкото здраве и екология; Глобални проблеми и международни отношения; Психология, педагогически науки;  Основи на медицинските науки;  Основи на селскостопанските науки;
  • максимален размер на едно проектно предложение: 40 000 лв., като ще се финансират до 35 научни проекта;
  • срок за изпълнение на проектните предложения: 2 години;
  • за допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1046

 

 • Конкурс на фонд "Научни изследвания" (ФНИ) с проектни предложения по програма ICT-AGRI-FOOD:
  • крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 3.03.2020 година;
  • основни цели на програмата са насочени към подкрепата на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни решения за създаване и поддържане на устойчиви системи в аграрния сектор;
  • проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциум;
  • максимален размер на едно проектно предложение до 150 000 лв;
  • ФНИ ще финансира до две проектни предложения с участието на български научни колективи;
  • срок на изпълнение на проектните предложения: 3 години;
  • за допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1050