Икономически университет - Варна

Новини

Обявена е обща покана за подаване на проектни предложения по програма ERASMUS +, Ключова дейност 2 за 2020 г.
Обявена е обща покана за подаване на проектни предложения по програма ERASMUS +, Ключова дейност 2 за 2020 г.

Още от Сектор "Управление проекти"

Събития

Няма събития