Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Стокознание" относно предстоящата държавна изпитна сесия 2024 г. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Стокознание".

Срокове и документи

Указания за държавен изпит

Краен срок за предаване на дипломни работи, подписани от студента и научния ръководител, до 12:00 часа на 17 юни 2024 г. в каб. 314 Б
 

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

Уважаеми колеги,
Държавният изпит за студентите от специалност "СМД", подали документи за явяване на юнска сесия, ще се проведе на 24 юни 2024 г. от 09:00 часа в зала 55 и ще продължи в зала 310.

Защитата на дипломни работи ще се проведе на 25.06.2024 г. от 09:30 часа в зала 310.

 

 

Срокове и документи

Указания за държавен изпит

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

Уважаеми колеги,
Държавният изпит за студентите от специалност "КЕС", подали документи за явяване на юнска сесия, ще се проведе на 25 юни 2024 г. от 09:00 часа в зала 55 и ще продължи в зала 310.

         

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.

 

Методичен кабинет на катедра "Стокознание", 314 Б, ИУ - Варна.

Тогата се получава лично от дипломанта срещу подпис и попълнена декларация, и се връща непосредствено след церемонията.

декларация - тога, шапка, шал - магистри   

декларация - тога и шапка -бакалаври