Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Стокознание" относно държавна изпитна сесия 2021 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Стокознание". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Стокознание". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Стокознание".

 

Указания за държавен изпит

Срокове и документи

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

Уважаеми колеги,

Държавният изпит за всички студенти от специалност "Стокознание и митническа дейност", подали документи за явяване на юнска държавна изпитна сесия, ще се проведе на 24.06.2021 г. от 08:00 до 09:30 часа в Тестовия център на ИУ-Варна зали 50 и 56. След приключване в тестовия център, изпитът ще продължи в зала 301 от 09:30 часа 

Внимание! В Тестов център на ИУ-Варна ще се допускат само студенти, носещи предпазни средства.  В залата няма да се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им. 

Защитата на дипломни работи ще се проведе от 08:30 часа в зала 319 на 25.06.2021 г., както следва:

1. Селен Зенгин
2. Сияна Петрова
3. Елена Веригова
4. Маргарита Стефанова
5. Надежда Гочева

от катедра "Стокознание"

 

Указания за държавен изпит

Срокове и документи

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

Уважаеми колеги,

Държавният изпит за всички студенти от специалност "Качество и експертиза на стоките", подали документи за явяване на юнска държавна изпитна сесия, ще се проведе на 25.06.2021 г. от 08:00 до 09:30 часа в Тестовия център на ИУ-Варна зали 50 и 55. След приключване в тестовия център, изпитът ще продължи в зала 319 от 09:30 часа. 

Внимание! В Тестов център на ИУ-Варна ще се допускат само студенти, носещи предпазни средства.  В залата няма да се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им. 

от катедра "Стокознание"

 

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.

Видеообръщение на ректора проф. д-р Евгени Станимиров към дипломиращите се студенти

График за получаване на дипломите на абсолвентите ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в ИУ – Варна