Икономически университет - Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Стокознание" относно държавна изпитна сесия  – м. септември 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Стокознание". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Стокознание". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Стокознание".

Указания за държавен изпит

Срокове и документи

  • Документи за допускане до държавна изпитнасесия.

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

 

 

 

Указания за държавен изпит

Срокове и документи

  • Документи за допускане до държавна изпитнасесия.

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.