Икономически университет – Варна

Партньори и връзки с практиката

 

Университети-партньори от България
 1. Университет за национално и световно стопанство, Бизнес факултет, катедра "Недвижима собственост".
 2. Университет по архитектура, строителство и геодезия, Строителен факултет, катедра "Организация и икономика на строителството"
 3. Висшето строително училище "Любен Каравелов", Строителен факултет
Универистети-партньори от Русия
 1. Санкт-Петербургский государственный экономический университет
 2. Брянский государственньй университет „И.Г.Петровского”, Финансово-экономический факультет, кафедра «Статистики и экономического анализа»
 3. Брянская государственная инженерно-технологическая академия, кафедра «Строительное производство»
 4. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), факультет «Экономики и менеджмента»,  кафедра «Экономика строительства и инвестиций»
Университети-партньори от Армения
 1. Ереванский государственного экономического университета, Экономический факультет, катедра «Управления и предпринимательства»
Университети-партньори от Грузия
 1. Тбилисский государственный университет „И. Джавахишвили”
Университети-партньори от Полша
 1. Университет по икономика и бизнес в Познан
 2. Държавен университет за приложни науки "Президент Станислав Войчеховски - Калиш"

 

 • Адрес - недвижими имоти АД
 • Алианц Банк България АД
 • Арко имоти ООД, гр. София
 • Балинов инвест ООД
 • БГ имоти експерт, гр. Варна
 • Биб Груп ООД
 • Булбет ООД
 • Бул Имот ЕООД
 • Варна Хоум ООД
 • Водоснабдяване и канализация ООД
 • Вива Строй ЕООД
 • Главболгарстрой АД
 • Градев ООД
 • Дивестмънт ООД
 • Джей Хоум ЕООД
 • Експрес Гаранцион ООД
 • Ескана АД
 • Имобила ЕООД
 • Инжстройинженеринг ЕООД
 • ИСУ Инвест АД
 • Камара на независимите оценители в България
 • Камара на строителите в България
 • Киров - недвижими имоти
 • Комфорт ООД
 • Комфорт и Форос Брокърс ООД
 • Креди Агрикол България ЕАД
 • Кредит мениджър ЕООД, гр. София
 • Курортно строителство ООД
 • Куртев ООД
 • Логос ЕООД
 • МАТ ООД
 • Национална агенция за приходите
 • Национално сдружение недвижими имоти
 • Нов Дом 1 ООД
 • Областна администрация Варна
 • Областна администрация Стара Загора
 • Областна администрация Велико Търново
 • Община Варна
 • Община Бургас
 • Община Провадия
 • Община Девня
 • Община Бяла
 • Община Аврен
 • Палад ЕООД
 • Планекс Варна ООД
 • Планекс Инвест ООД
 • Планекс Холдинг ООД
 • Престиж 96 АД
 • Пристанище Варна ЕАД
 • Първа инвестиционна банка АД
 • Пътища и мостове ЕООД
 • Ромел ЕООД
 • Руд - Варна АД
 • Стройтехкомерс ООД
 • Трансстрой Варна АД
 • Трансстрой Инвест ЕООД
 • Хидрострой АД 
 • Явлена ЕООД