Икономически университет – Варна

Практическо обучение

   за учебната 2024/2025 година

 

 

 За информация следете сайта.

Практическото обучение за студентите от специалностите, администрирани от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“, се провежда в рамките на не по-малко от 45 календарни дни през периода юни – август, след VI семестър. Практическото обучение по учебен план може да се провежда и след периода, регламентиран в учебния план, при условие, че не пречи на аудиторната заетост на студента и отговаря на възможностите на обучаващата организация.

Практическото обучение се организира и отчита чрез платформата UEBN на ИУ – Варна по един от следните начини:

  1. тип 1 „А“ Онлайн – студенти на стаж минимум 240 часа, разпределени в не по-малко от 45 календарни дни, когато обучаващата организация (работодателят) е регистриран в системата;
  2. тип 1 „Б“ Офлайн – студенти на стаж минимум 240 часа, разпределени в не по-малко от 45 календарни дни, когато обучаващата организация (работодателят) не е регистриран в системата;
  3. тип 2 – студенти, работещи на основен трудов договор;
  4. тип 3 – студенти, развиващи собствен бизнес.

До защитата на практическо обучение се допускат студенти, представящи Отчет за проведеното практическо обучение, както и специфични документи съобразно формата на провеждане на практическото обучение, надлежно приложени в платформата UEBN.

За повече информация вижте приложените фалове:

Повече информация за провеждането и отчитането на Професионалното практическо обучение чрез платформата UEBN може да намерите тук.

Датите за защита на практическото обучение са както следва:

  • редовна сесия - 18 септември 2024 г.
  • поправителна сесия - 11 октомври 2024 г.