Икономически университет – Варна

2017г., ERASMUS + "Developing the innovative methodology of teaching Business Informatics", DIMBI

Страница на проекта: http://www.dimbi.eu 

Име на проекта: "Developing the innovative methodology of teaching Business Informatics"

Програма: ERASMUS+
Ключова дейност: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Договор no. 2015-1-PL01-KA203-016636