Икономически университет – Варна

2018г., ERASMUS + "Business and competitive intelligence for entrepreneurship", CIEN

Страница на проекта: http://cien.ase.ro/
Име на проекта: "Business and competitive intelligence for entrepreneurship"
Програма: ERASMUS+
Ключова дейност: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Договор no. 2016-1-RO01-KA203-024798