Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Информатика" относно държавната изпитна сесия.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Информатика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Информатика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Информатика".

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет 317-б на 13, 14 и 15 юни 2023 г.

Дипломните работи и магистърските тези за юнската сесия се предоставят в кабинет 317-б, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, 1 автореферат на хартиен носител и 1 електронен екземпляр  на дипломната работа изпратен по електронната поща на адрес kat_inf@ue-varna.bg

до 16.06.2023 г.

Държавният изпит ще се проведе на 28.06.2023 г. в 55, 56 и 58 зала от 08:00 часа.

Защитата на дипломните работи и магистърските тези ще се проведе на 28.06.2023 г.

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за разработване на дипломна работа, подписани от научния ръководител се подават в каб. 317-б до 21.02.2023 г.

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

  • График за провеждане на държавен изпит

Държавният изпит за всички специланости в катедра "Информатика" ще се проведе на 27.01.2023 г. от 09:30 часа в 55 зала.

  • График за получаване на резултати от държавен изпит

Резултатите от държавния изпит ще получите на 27.01.2023 г. от 13:00 часа в каб. 530

 

 

 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет 317-б на 13, 14 и 15 юни 2023 г.

Дипломните работи и магистърските тези за юнската сесия се предоставят в кабинет 317-б, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, 1 автореферат на хартиен носител и 1 електронен екземпляр  на дипломната работа изпратен по електронната поща на адрес kat_inf@ue-varna.bg

до 16.06.2023 г.

Държавният изпит ще се проведе на 28.06.2023 г. в 55, 56 и 58 зала от 08:00 часа.

Защитата на дипломните работи и магистърските тези ще се проведе на 28.06.2023 г.

 

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

Заявления за разработване на магистърска теза, подписани от научния ръководител се подават в каб. 317-б до 21.02.2023 г.

График за провеждане на държавен изпит и защити на магистърски тези

  • График за провеждане на защити на магистърски тези
  • График за провеждане на държавен изпит

Държавният изпит за всички специланости в катедра "Информатика" ще се проведе на 27.01.2023 г. от 09:30 часа в 55 зала.

  • График за получаване на резултати от държавен изпит

Резултатите от държавния изпит ще получите на 27.01.2023 г. от 13:00 часа в каб. 530

Икономически университет – Варна организира тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2022 г. – образователно-квалификационна степен "бакалавър" (дипломирани м. юни и м. септември 2022 г.) и тържествени промоции за образователно-квалификационна степен "магистър" (дипломирани м. юни и м. септември 2022 г.).  Тържествената промоция за специалностите към катедра "Информатика" ще се проведе на 25.11.2022 г. от 13:30 часа в зала 316 за бакалаври и на 02.12.2022 г. от 14:15 часа в 434 зала за магистри.

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/1912

За получаване на тога, шапка и шал за церемонията по връчване на дипломи на магистри,

трябва да се явите на 02.12.2022 г. от 12:30  часа в методичен кабинет на катедра „Информатика“ (каб. 317-б)

Тогата, шапката и шала се получават лично от дипломанта срещу попълнена и подписана декларация.

Тогата се връща лично в каб. 317-б до 15:30 часа.