Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Обща информация

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите от специалност „Информатика“ и „Бизнес-информационни системи“ в образователноквалификационна степен „Бакалавър“.

Продължителността на практическото обучение е минимум 240 часа и се провежда в избран от студента период по време на трети курс или през лятото след трети курс – от септември 2020 до август 2021 г.

Административното провеждане на практическото обучение се извършва през платформата UEBN на университета (на адрес uebn.ue-varna.bg). Студентите сами избират фирмата, в която да проведат практическото си обучение. Фирмата трябва да е регистрирана в платформата UEBN или да се регистрира преди започване на практическото обучение на студента.

Практическото обучение трябва да е в съответствие с изучаваната от студента специалност, в изпълнение на задачи, възложени от експерт в обучаваща организация, съгласно изготвен от експерта план за провеждане на практическото обучение, свързан с използване или внедряване на информационни технологии – програмиране, дизайн, проектиране, тестване, администриране, сигурност, поддръжка и др., съответстващи на специалностите Информатика и БИС.

Защита на практическо обучение на 25.09.2020 г.:

  • за спец. Информатика в каб. 439, начален час 9:00 часа;
  • за спец. Бизнес информационни системи в каб. 410, начален час за 12 гр. от 10:00 часа и начален час за 13 гр. от 11:00 часа.

Очаквайте график на защитата на 24.09.2020 г.

Указания за провеждане