Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Обща информация

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите от специалност „Информатика и компютърни науки“, „Мобилни и уеб технологии“, „Дигитални технологии в бизнеса“ и „Бизнес-информационни системи“ в образователно квалификационна степен „Бакалавър“.

Продължителността на практическото обучение е минимум 240 часа и се провежда в избран от студента период по време на трети курс или през лятото след трети курс – от септември до август. 

Административното провеждане на практическото обучение се извършва през платформата UEBN на университета (на адрес uebn.ue-varna.bg). Студентите сами избират фирмата, в която да проведат практическото си обучение. Фирмата трябва да е регистрирана в платформата UEBN или да се регистрира преди започване на практическото обучение на студента. 

Практическото обучение трябва да е в съответствие с изучаваната от студента специалност, в изпълнение на задачи, възложени от експерт в обучаваща организация, съгласно изготвен от експерта план за провеждане на практическото обучение, свързан с използване или внедряване на информационни технологии – програмиране, дизайн, проектиране, тестване, администриране, сигурност, поддръжка и др., съответстващи на специалностите „Информатика и компютърни науки“, „Мобилни и уеб технологии“  и „Бизнес информационни системи“. 

Ръководители на практическото обучение за учебната 2022/2023 г.

  • За спец. МУТ ръководител на практическото обучение е гл. ас. д-р Олга Маринова(olga.marinova@ue-varna.bg)
  • За спец. БИС ръководител на практическото обучение е ас. Йордан Вълков ( jvalkov@ue-varna.bg )
  • За спец. ИКН ръководител на практическото обучение е гл. ас. д-р Михаил Радев ( radev@ue-varna.bg )

Защита на практическото обучение  ще се проведе на 15.09.2023 г. по график.

  • Защита на практическото обучение за спец. МУТ ще се проведе от 14:15 часа  на 15.09.2023 г. в каб. 313-В при гл. ас. д-р Олга Маринова. Графикът ще бъде обявен на 14.09.2023 г.
  • Защита на практическото обучение за спец. ИКН ще се проведе от 11:00 часа  на 15.09.2023 г. в каб. 439 при гл. ас. д-р Михаил Радев. Графикът че бъде публикуван в дена на изпита в e-learn.
  • Защита на практическото обучение за спец. БИС ще се проведе от 15:00 часа  на 15.09.2023 г. в каб. 413 при ас. Йордан Вълков.

Поправителната сесия на защитите на практическото обучение ще се проведе на 13.10.2023 г. по график.

 

 

Указания за провеждане