Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Обща информация

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите от специалност „Информатика и компютърни науки“, „Мобилни и уеб технологии“ и „Бизнес-информационни системи“ в образователно квалификационна степен „Бакалавър“.

Продължителността на практическото обучение е минимум 240 часа и се провежда в избран от студента период по време на трети курс или през лятото след трети курс – от септември 2020 до август 2021 г. 

Административното провеждане на практическото обучение се извършва през платформата UEBN на университета (на адрес uebn.ue-varna.bg). Студентите сами избират фирмата, в която да проведат практическото си обучение. Фирмата трябва да е регистрирана в платформата UEBN или да се регистрира преди започване на практическото обучение на студента. 

Практическото обучение трябва да е в съответствие с изучаваната от студента специалност, в изпълнение на задачи, възложени от експерт в обучаваща организация, съгласно изготвен от експерта план за провеждане на практическото обучение, свързан с използване или внедряване на информационни технологии – програмиране, дизайн, проектиране, тестване, администриране, сигурност, поддръжка и др., съответстващи на специалностите „Информатика и компютърни науки“, „Мобилни и уеб технологии“  и „Бизнес-информационни системи“. 

Защита на практическото обучение ще се проведе на 27.09.2021 г.

Защитата за спец. „Информатика и компютърни науки“ е дистанционна и ще се проведе на:

https://netacad.webex.com/meet/m_radev

За 50та група защитата започва в 13,30 часа, 23та и 24та група ще получат график за след 14 часа.

Защитата за спец. „Мобилни и уеб технологии“ и спец. „Бизнес информационни системи“ е дистанционна и ще се проведе на линк:

https://meet.google.com/jsg-kkyr-ojz

За група 25 спец. МУТ е обявен 9:00 часа

За студенти от минали години е обявен 11:00 часа

За група 26 спец. БИС е обявен 13:00 часа

Поправителната сесия на защитите на практическото обучение ще се проведат на 14.10.2021 г.

За спец. БИС и спец. МУТ защитата на 14.10.2021 г.  ще се проведе от 12:00 часа с гл. ас. д-р М. Армянова онлайн.

Указания за провеждане