Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Счетоводство и одит
Счетоводство и финанси
Счетоводство (с преподаване на английски език)
ОКС "магистър"
Счетоводство и контрол