Икономически университет – Варна

Временен достъп до платформата SAGE Knowledge

До 24.03.2020 г. можете да се възползват от осигурения достъп до платформата SAGE Knowledge.

SAGE Knowledge е социална научна дигитална библиотека за студенти, изследователи и преподаватели. Предоставя връзка към повече от 6100 заглавия и видеоклипове. Тя включва и разширено съдържание на SAGE eBook и eReference, включително научни монографии, справочници, наръчници, поредици, материали за професионално развитие и видеа. От 2016 г. тя включва и SAGE Business Cases, допълващи мултимедийното съдържание.

Данните могат да бъдат сваляни в PDF формат и към всеки документ има и бутон за автоматично цитиране и споделяне.

26 фев 2020Подобни