Икономически университет – Варна

В ИУ – Варна се проведе публична лекция на д-р Стефан Белчев на тема "Професията "финансов инспектор" - предизвикателства в новите дигитални условия за работа в АДФИ"

На 13 ноември 2023 г. в зала 1 на ИУ – Варна, директорът на АДФИ - д-р Стефан Белчев представи публична лекция на тема „Професията "финансов инспектор" - предизвикателства в новите дигитални условия за работа в АДФИ". Лекцията бе организирана по покана на катедра „Счетоводна отчетност“, като част от мероприятията, които се организират по случай честването на 100 годишен юбилей от преподаването на счетоводни дисциплини. Катедра „Счетоводна отчетност“ има изградени традиции в обучението на студенти по счетоводство, анализ и контрол, още от създаването на Икономически университет – Варна.

Нов иновативен подход е провеждането на публични лекции, дискусии, форуми и мероприятия с гост-лектори от практиката с цел обучението да бъде атрактивно за новия тип студенти от поколение Z. Поколение, което е добре информирано, бързо насочва вниманието си към нови хоризонти и перспективи за работа.

Лекторът д-р Стефан Белчев, много умело насочи вниманието на студентите от ОКС „бакалавър“ спец. „Счетоводство и одит“, спец. „Счетоводство и финанси“ и ОКС „магистър“ спец. „Счетоводство и контрол“ към иновациите, които ще настъпят в дейността на АДФИ в новите дигитални условия като посочи, че: „АДФИ приключва с хартията и цялата ѝ дейност вече ще е в електронен вариант“. Също така по време на лекцията д-р Белчев, сподели за очакваните промени в ЗДФИ (Закона за държавна финансова инспекция), чрез които всички одитни доклади ще се публикуват на сайта на Агенцията в тяхната пълнота, както е при Сметната палата, а не както е досегашната практика – да се публикуват само резюмета и отделни извадки от тях.

Д-р Стефан Белчев изненада студентите с един практически казус. Победител от съревнованието е Лилия Бойкова от 5 курс, ОКС "магистър", спец. „Счетоводство и контрол“, като спечели награда бутилка вино с персонализиран етикет от Министерство на финансите от личния резерв на д-р Стефан Белчев.

14 ное 2023Подобни