Икономически университет – Варна

Успешно осъществена мобилност на персонал в Испания

Представители на Икономически университет – Варна взеха участие в Третата международна седмица на персонала в Университет Jaume I, Испания, миналата седмица.

Валентина Йорданова, координатор входящи мобилности по програма „Еразъм+“ в отдел „Международно сътрудничество“, и Дарина Иванова, служител в отдел „Човешки ресурси“, бяха сред 54-мата участници в събитието от страни във и извън Европа.

Университетът Jaume I е един от новите партньори на ИУ – Варна и участието в Международната седмица предостави възможност това партньорство да бъде заздравено.

Представителите на ИУ – Варна изнесоха презентация за университета, която предизвика огромен интерес сред участниците. Участието в многобройните семинари и кръгли маси стана основа за разширяване на партньорската мрежа на ИУ – Варна в рамките на програма „Еразъм+“, а първите резултати вече са налице - Икономически университет – Варна ще посрещне двама допълнителни студенти от Университета Henallux, Белгия, през следващата академична година. Университетът е настоящ партньор на ИУ – Варна, чийто коодинатор на „Еразъм+“ мобилности е присъствал на Международната седмица на персонала в Университета Jaume I.

17 май 2022Подобни