Икономически университет – Варна

Университетска олимпиада по математика - I кръг

На 05.11.2022 г. (събота) от 10:00 до 12:00 ч. в зала 128 на Икономически университет – Варна ще се проведе I кръг на Университетската олимпиада по математика, в която могат да участват студенти от ИУ – Варна в бакалавърска и магистърска степен на обучение. Включва решаване на 3 задачи от материала по дисциплината „Приложна математика“ – теми „Линейна алгебра“, „Аналитична геометрия“ и „Финансова математика“ (темите от модул „Линейна алгебра“ по дисциплината ЛААГ за студентите от специалности ИКН и МУТ).

Желаещите да участват следва да изпратят заявка на е-mail jr_petkov@ue-varna.bg , която съдържа:

  • три имена; специалност; курс; група; факултетен номер, най-късно до 12:00 часа на 03.11.2022 г. (четвъртък).

За допълнителна информация:
гл. ас. д-р Йордан Петков
каб. 420
е-mail: jr_petkov@ue-varna.bg

19 окт 2022Подобни