Икономически университет – Варна

Удължаване на срока за кандидатстване за изходяща мобилност за преподаватели и служители по програма "Еразъм+" в партниращи страни извън ЕС

Комисията по академичен обмен и отдел „Международно сътрудничество“ обявяват удължаване на срока за кандидатстване за свободните позиции за изходяща мобилност по програма „Еразъм+“ в партниращи държави извън Европейския съюз.

Свободните позиции са с цел преподаване и обучение на преподаватели и служители, а мобилностите трябва да започнат най-късно до 26 септември 2022 г.

Желаещите да се възползват от тази възможност могат да кандидатстват със Заявление до Комисията по академичен обмен, в което да бъдат описани приемащата институция, държавата, целта и периодът на мобилността.

Заявленията се приемат подписани от кандидата на място в стая 123В, етаж 1 в сградата на ИУ-Варна, или в сканиран вид на имейл адрес int_relations@ue-varna.bg, като следва да бъдат придружени с покана от приемащата институция.

Срокът за кандидатстване е 16:30 ч. на 09 септември 2022 г. (петък).

Свободните позиции са както следва:

Мобилности с цел преподаване:

  1. Индия – Universal Business School, Мумбай – 2 позиции
  2. Нигерия – University of Lagos (UNILAG), Лагос – 1 позиция
  3. Русия – Plekhanov Russian University of Economics, Москва – 2 позиции
  4. Русия – Russian State University for the Humanities (RSUH), Москва – 1 позиция
  5. Украйна – Odessa National Economic University, Одеса – 1 позиция
  6. Украйна – Kyiv National University of Trade and Economics, Киев – 2 позиции
  7. Украйна – Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Харков – 1 позиция

Мобилности с цел обучение (на служители и преподаватели):

  1. Русия – Ural Federal University, Екатеринбург – 1 позиция

Комисията по академичен обмен ще разгледа и гласува всички постъпили заявления на следващото заседание, а резултатите ще бъдат обявени на 12 септември 2022 г. (понеделник).

24 авг 2022Подобни