Икономически университет – Варна

Ученици от V СУ „П. Р. Славейков“ – Перник, обучаващи се по дуалната система, се запознаха с възможностите за продължаване на образованието им в ИУ – Варна

Ученици от V СУ „П. Р. Славейков“ – Перник, обучаващи се по дуалната система, се запознаха с възможностите за продължаване на образованието им в Икономически университет – Варна. Доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор по учебна дейност и акредитация и преподавател от катедра „Индустриален бизнес и логистика“, представи катедрата и бакалавърската специалност „Логистика“, както и предимствата на образователната услуга, предлагана във висшето училище. В онлайн срещата с гимназистите участва и директорът на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ Ивелина Тодорова-Янкова, която им предложи виртуална видеоразходка из университета и ги запозна с възможностите за кариерно развитие на студентите. Срещата беше организирана с подкрепата и активното участие на г-жа Милкана Господинова – ръководител отдел "Човешки ресурси" в "Еуроспед" ЕООД.

Дуалната система е форма на обучение в средното образование, в която същевременно се натрупва и практически опит. Тя включва професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и в предприятие. Партньор на V СУ „П. Р. Славейков“ – Перник, при реализирането на дуалната система е фирмата „Еуроспед“ ЕООД, с която успешно си сътрудничи и ИУ – Варна. Тя извършва международна автомобилна спедиция чрез редовни групажни линии от и до страните в Европа и Турция с възможност за доставки на пратки от и до Русия, страните от ОНД и Близкия Изток. Чрез добре изградена партньорска мрежа и договорни отношения с превозвачи фирмата предлага превоз на частични и комплектни товари, групажни пратки и опасни товари (ADR). „Еуроспед“ ЕООД организира митническо представителство, митническо складиране, складиране под временен митнически контрол и др.

Представители на V СУ „П. Р. Славейков“ – класният ръководител на първата паралелка в дуална система на обучение Ралица Захариева и Марияна Иванова – преподавател по професионална подготовка, участваха в Националната кръгла маса „Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения“, която се проведе в Икономически университет – Варна през ноември тази година. Те  представиха ползите от дуалната система за учениците и добрите взаимоотношения с работодателите им.

13 дек 2022Подобни