Икономически университет – Варна

Участие на преподаватели от ИУ – Варна в семинар по чуждоезиково обучение

На 14ти и 15ти юни 2024 г. във варненското СУЕО „А. С. Пушкин“ се проведе семинар на тема „Връзката между различните етапи в българската образователна система като трансфер на знания в хуманитарните науки“, организиран от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието бе част от проекта „Софийски университет - маркер за иновации и технологичен трансфер“, финансиран от ЕС и част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. В семинара участие взеха доценти, преподаватели, докторанти и студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий, ШУ „Константин Преславски“. ИУ – Варна бе представен достойно от старши преподаватели Силвия Йоханова и Юлияна Тодорова - катедра „Езиково обучение и спорт“.

Бяха представени интересни и изчерпателни презентации по темите от семинара, последвани от оживени дискусии за добрите практики в чуждоезиковото обучение в България днес, както и за проблемите, недостатъците, и начините за преодоляването им със съвместните усилия на специалисти и работа в мрежа.

20 юни 2024Подобни