Икономически университет – Варна

Участие на ИУ - Варна в международно изложениеС оглед повишаване ефективността на кампанията за набиране на чуждестранни студенти за Икономически университет – Варна отдел „Международно сътрудничество“ участва в най-голямото за Украйна международно изложение "Образование в чужбина" в периода 15 – 16 ноември 2019 г. в гр. Киев. По време на изложението, на което присъстваха образователни институции от над 20 държави,  бе разпространена информация за университета. Бяха раздадени рекламни материали на руски и английски език, проведоха се разговори с над 400 кандидат-студенти и техните семейства. Посетителите на изложението научиха за предимствата на ИУ – Варна пред други университети от страната и чужбина, за UEBN – иновативната платформа за сътрудничество между университета и бизнеса, възможностите за реализация на възпитаниците на висшето ни училище. Бе подчертана ролята на двойните дипломи с University of Applied Sciences, Worms (Германия) и Университета за приложни науки, Сейнайоки (Финландия), обърнато бе внимание на акредитираните по CIMA и ACCA специалности.

21 ное 2019Подобни