Икономически университет – Варна

Тържествено събрание по повод 89-годишнината от създаването на учебното заведение

Днес 15 май 2009 г. от 14 часа в аулата на Икономически университет – Варна се състоя тържествено събрание по повод 89-годишнината от създаването на учебното заведение, с което всъщност се поставя и началото на висшето икономическо образование в България. Със своите 12 500 студенти и над 400 преподаватели Икономическият университет е една динамична и непрекъснато развиваща се структура. Той е сред трите най-предпочитани висши училища и дава своята заслужена дан с 20-те % от всички завършили висше образование, заяви в тържественото слово зам.-ректорът доц. д-р Зоя Младенова.

Честването на събитието бе отбелязано с множество мероприятия, провеждащи се още от месец април - изложби, олимпиади, конкурси за есета, публични академични лекции, кръгли маси и научни конференции.

Прегледът на студентската научна дейност приключи с тържественото награждаване на участниците на 12 май 2009 г. в конферентната 446-а зала на университета. Първи награди в отделните секции получиха Юлия Катрова, Василена Петкова, Велислава Борисова, Стелиана Спасова, Пламен Божков, Ана Генчева, Таня Ненчева, Анелия Александрова, Петър Иванов Пламена Маринова, Марчела Стоянова, Цвета Савова, Елена Илиева, Калина Иванова от Колежа по туризъм, в секция "Маркетинг" първата награда бе колективна - Женя Митева Ина Георгиева, Яница Кирова, в МИО - Георги Чиколов, Тодор Димитров - по макроикономика, във философките четения се отличи с първото място Емилиян Панайотв. При конкурса за есе на чужд език първо място с английски език спечели Хараламби Марков, отличилият се по френски бе Димитър Иванов, по немски - Николета Павлова, и първата награда в раздела на български език спечели есето "Размисли за България" на Билгин Йозакан.

През изминалата година са произведени двама професори в областите стопанско управление и физическо възпитание и спорт - проф. д. ик. н. Йордан Петров Коев и проф. д-р Снежина Цонева Томова. Научното звание "доцент" бе присъдено на доц. д-р Евгени Петров Станимиров, катедра "Маркетинг", доц. д-р Ваньо Желязков Гаргов, катедра "Обща икономическа теория", доц. д-р Веселина Василева Димитрова, катедра "МИО", доц. д-р Анита Атанасова Йотова, катедра "Счетоводна отчетност", доц. д-р Станка Александрова Жекова, катедра "Статистика", доц. д-р Стоян Петков Маринов, катедра "Икономика и организация на туризма", доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова, Колеж по туризъм, доц. д-р Радослав Петков Рачев, катедра "Правни науки" и доц. д-р Мария Петрова Кехайова-Стойчева, катедра "Маркетинг".

А научната степен - доктор, бе присъдена на гл. ас. д-р Весела Григорова Димитрова, катедра "Статистика", гл. ас. д-р Теодора Димова Запрянова, катедра "Математически науки", ас. д-р Радка Петрова Иванова, катедра "Стопанско управление", ст. пр. д-р Владимир Тодоров Досев, катедра "Славянски езици", ст. ас. д-р Невена Илиева Станчева, катедра "МИО" Ас. д-р Божидар Костадинов Чапаров, катедра "Икономика и управление на строителството", ас. д-р Иво Ангелов Костов, катедра "Икономика и управление на строителството", гл. ас. д-р Мариана Динчева Кънева, катедра "Статистика".

Тези факти са предпоставки за успешното развитие на висшето училище и още един повод за гордост на празника, заяви ректорът - проф. д.ик.н. Калю Донев. Той поздрави присъстващите и по повод наближаващия 24 май, а на студентите пожела най-вече успешна сесия.

15 май 2009Подобни